برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1002)

2-2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)362-2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)372-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001)382-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000)392-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد402-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)402-2-6-7- مدل دمینگ 412-2-6-8- مدل مالکولم بالدریج422-2-6-9- مدل تعالی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1000)

1-7-قلمرو تحقیق91-8-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق91-9-روش پژوهش:101-10-جامعه آماری و حجم آن :101-11-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:101-12-روش گرد آوری اطلاعات :101-13-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :111-14-متغیرهای پژوهش:111-15-مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (999)

دانشگاه علوم انتظامیدانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگیپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفاتعنوان:نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (998)

1.1.2 رفتار مصرف کننده122.1.2 رفتار مصرف کننده ورزشی133.1.2 مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده144.1.2 انواع مصرف کنندگان ورزشی185.1.2 مصرف تماشاچیان ورزشی196.1.2 فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی207.1.2 قصد رفتاری248.1.2 تئوری های قصد رفتاری249.1.2 ارزیابی قصد رفتاری410.1.2 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (997)

3-2-7- سرعت رشد گیاه در گلدهی……………………………………………………………………………………………………43 3-2-8- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه…………………………………………………………………………………..44 3-2-9- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه……………………………………………………………………..47 3-2-10- سرعت جذب خالص…………………………………………………………………………………………………………..50 3-2-11- روند تجمع ماده ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (996)

3-2-7- سرعت رشد گیاه در گلدهی……………………………………………………………………………………………………43 3-2-8- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه…………………………………………………………………………………..44 3-2-9- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه……………………………………………………………………..47 3-2-10- سرعت جذب خالص…………………………………………………………………………………………………………..50 3-2-11- روند تجمع ماده ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (994)

4-11- بهبود سامانه‌ی خبره‌ی فازی به کمک نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………. 1104-12- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1165- نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………… 1185-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1185-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1195-3- نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1205-4- پیشنهاد پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………… 121فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123فهرست جدولهاعنوانصفحهجدول ‏1-1 روش‌ها و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (993)

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی بند اول- کنوانسیون توکیو (1963) بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970) بند سوم- ادامه مطلب…