ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش

مدیریت دانش بدین دلیل اهمیت دارد که روشی را برای درک روشن و جامع از ابتکارات مدیریت و رویه ها ارائه می دهد. زمانی که شرکت ها در بکارگیری سرمایه­های ملموس با شکست مواجه می­شوند. سرمایه­های دانشی می­توانند علارغم دشواری در کمی شدن، برای رشد، نوآوری، عملکرد و بقای بلند مدت سازمانها حیاتی باشند. شناسه زاده(1380)، براین باور است که به دلالیل زیر، امروزه سازمانها باید به مدیریت دانش بیش از گذشته توجه کنند.

  • انفجار اطلاعات و افزایش دانش در جامعه
  • پیچیدگی محصولات و تنوع خدمات در جامعه
  • محیط بازار، به طور فزاینده­ای رقابتی شده است و نرخ نوآوری در حال افزایش است.
  • فشار رقابتی میزان نیروی کار را کاهش می­دهد و این دانش ارزشمند است، که کسب و کار را نگهداری می­کند.
  • گرایش به بازنشستگی زود هنگام و افزایش نقل و انتقال نیروی کار، منجر به هدر رفتن دانش شده است.
  • تغییرات در راهبرد، ممکن است باعث از دست دادن دانش در حیطه­ای خاص شود.
  • امروزه ضرورت مدیریت دانش برای سازمانهای کوچک­تر مهمتر شده است. زیرا آنها امکانات و منابع سازمانهای بزرگ را ندارند و بیش از آنها باید منعطف باشند و درست تصمیم بگیرند. در غیر این صورت کوچکترین اشتباه می­تواند برای آنها گران تمام شود.
  • امروزه بیشتر سازمانها در حال ورود به بازارهای جهانی هستند. فعالیت فراملی مستلزم ارتباطات سازمانی قوی و توانایی نگهداری دانش است، که این به یادگیری فردی و سازمانی و هماهنگی فرهنگی وابسته است.
  • امروزه سازمانها بر مبنای دانش رقابت می­کنند و با کاربرد دانش منابع بیشتری کسب می­کنند.
  • کاربرد مدیریت دانش منجر به افزایش سریع تر حل مسئله، پاسخ به تغییر و انطباق با آن ، انعطاف پذیری و … می­شود.

 

دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش

از مهمترین عللی که موجب شده تا سازمان ها به موضوع مدیریت دانش تمایل نشان دهند آن است که مدیریت دانش:

– موجب افزایش بهره وری وسوددهی می شود.

– همکاری را تقویت می نماید.

– موجب بروز و رشد خلاقیت می شود.

– موجب تشویق و نوآوری می شود.

– به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولید کننده به دریافتکننده کمک می کند.

– موجب تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان می شود.

– از دوباره کاری می کاهد.

– توان سازمان را برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می دهد.

– دانش کارکنان را پیش از ترک احتمالی سازمان گردآوری و ذخیره می نماید.

– کیفیت ارائه خدمات به مشتری را بهبود می بخشد.

– و از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، محصولات و عملکرد سازمان های رقیب به سازمان کمک می کند تا از گردونه رقابت خارج نشود(دهقان نجم، 1388).

 

پایان نامه  مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

بستن منو