دانلود پایان نامه

 مطالب این پست :  دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه معدن آهک چمبودک 176 ص

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده فنی و مهندسی – واحد تهران جنوب
گروه اکتشاف معدن
 
پروژه پایانی دوره کارشناسی
 
عنوان :
معدن آهک چمبودک
 
استاد راهنما :
جناب آقای مهندس سیاوشی
 
دانشجو :
مهرشاد الله ویردی
فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
پیشگفتارمقدمه 67
بخش 1ـ زمین شناسی و مطالعات اکتشافی ذخایر  
1ـ زمین شناسی عمومی منطقه 13
2ـ شرح عملیات اکتشافی 15
1ـ2ـ سازندلار 16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهک سه تپه 16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهکهای لارکوه حوضک 16
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهک لار در ارتفاعات 21
شمال غرب مجتمع (بلوک3)  
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره برداری بلوک3 22
2ـ3ـ1ـ2ـ کیفیت و شرایط استخراج 24
2ـ2ـ سازندالیکا 26
1ـ2ـ2ـ بلوک1 27
1ـ1ـ2ـ2ـ کیفیت و شرایط استخراج 28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت 32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره برداری (بلوک1) 37
2ـ2ـ2ـ بلوک2 40
1ـ2ـ2ـ2ـ کیفیت 41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره برداری (بلوک2) 41

بخش 2ـ طرح استخراج و بهره برداری بلوکهای شماره 1 و 2

مقدمه 45
1ـ بلوک1 48
1ـ1ـ محدوده بلوک قابل استخراج 48
2ـ1ـ روش استخراج 49
الف ـ مرحله آماده سازی و استخراج توأم سنگ 49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده سازی و استخراج 53
ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله های آماده 53
3ـ1ـ راه دستیابی 54
2ـ بلوک2 55
1ـ2ـ محدوده بلوک قابل استخراج 55
2ـ2ـ روش استخراج 55
الف ـ مرحله آماده سازی 57
ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوک2 معدنی 61

بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5ـ عملیات حفاری و آتشباری 64
5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری 64
5ـ2ـ فاصله مرکز چالها تا سطح آزاد B 65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها 67
5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل گذاری) 68
5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری) 69
5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری 74
5ـ7ـ طول چال 75

5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60                                          75

6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری 77
7ـ طراحی آتشباری در پله های کم ارتفاع 87
8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 63 میلی متری 92
8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 76 میلی متری 93
8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 102 میلی متری 94
9ـ آتشباری ثانویه 95
10ـ مراحل مختلف استخراجی 98
الف ـ مرحله آماده سازی 98
ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده 101
11ـ مشخصات پله های استخراجی و شکل معدن پس از استخراج 102
12ـ حداقل عرض پله استخراجی 104
13ـ حداقل طول جبهه کارهای آماده 109
14ـ شرح عملیات چال زنی در مرحله استخراج اصلی 111
15ـ بارگیری 113
16ـ باربری 115

بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح

1ـ1ـ مقدمه 117
2ـ1ـ هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات 118
3ـ1ـ هزینه های سرمایه گذاری تأسیسات 119
4ـ1ـ هزینه های سرمایه گذاری ثابت 120
1ـ2ـ محاسبه هزینه های جاری 121
2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت 121

3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدکی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری

122

4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی 123
5ـ2ـ هزینه مواد ناریه 123
6ـ2ـ هزینه های پرسنلی 125
7ـ2ـ جمع هزینه های جاری سالیانه 126
3ـ سرمایه در گردش 127
4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه 127
5ـ هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127
6ـ هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127
7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شکن کارخانه 127
ـ جدول استهلاک 129
ـ جدولD.c.F 130

منابع و ماخذ                                                                                                                        132
 
 
مقدمه:
معدن آهک چمبودک مربوط به مجتمع کارخانجات فرآورده های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در کیلومتر 85 اتوبان کرج قزوین با تولید فرآورده هائی شامل: سیپورکس، ایتونگ آجر ماسه آهکی، آهک پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی مجتمع، که تأمین کننده آهک پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهکی ایتونگ و سیپورکس، آهک پخته و همچنین تأمین کننده سنگ مورد نیاز بالاست آهکی می باشد. کلیه ذخایر سنگ آهک موجود در محدوده مجتمع در سال 1367 مورد بررسی های اکتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت های پروانه ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی کوه حوضک که در فاصله یک کیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ های مختلف سنگ آهک از این کوه نیز استخراج و به خط تولید کارخانه فرستاده شد.
کیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه کارهای احداثی، اشکالاتی در پروسه تولید آهک پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوکهای با کیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امکان احداث، جاده دستیابی) نیز امکان پذیر نبود.
بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه کارهای سنگ آهک کوه حوضک متوقف گردیده و انجام پی جوئی های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهک مناسب تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات کلیه بیرون زدگی های سنگ آهک در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ شکن اولیه کارخانه) مورد پی جوئی های اکتشافی قرار گرفته و نمونه برداریهای سیستماتیک بر روی آنها انجام پذیرفت.
این بررسیها منجر به کشف سه بلوک معدنی قابل بهره برداری مناسب از نظر کیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی جوئی های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوک معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.
نظر به اهمیت این ذخایر آهکی جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره برداری کامل و اصولی از این سه بلوک، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریکه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح ترین روش استخراج و طبق یک برنامه ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی که منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب کرد.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه معدن آهک چمبودک 176 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

دسته بندی : رشته معدن

دیدگاهتان را بنویسید