دانلود متن کامل پایان نامه (پروژه) مهندسی نرم افزار و روشهای آن

 مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن 
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)


فهرست مطالب
 
عنوان                                           صفحه
فصل اول
مهندسی نرم افزار و روشهای آن                         7
1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟                          7  
2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته                  7
3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا                  8
4-1 معرفی Unified Modeling Language                 8
5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process            9
فصل دوم
مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process                 11 
1-2 RUP چیست ؟                                 11
2-2 اصول ضروری RationalUnified Process               11
3-2 RUP وچرخه تکرار                            12
4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی                             14
– فازشروع ( Inception )                           14
– فازشناخت ( Elaboration )                            15
– فازساخت (Constructin)                           15
– فازانتقال ( Transition )                             15
5-2 نکات اصلی                                       15
– چهارعنصراصلی مدل سازی                                15
6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری                          16
– نقش ها(Roles )                                     16
– فعالیت ها(Activites)                                 16
– محصولات (Artifacts )                                   17
– جریان های کاری (Workflows )                             17
7-2 عناصردیگرموجود در RUP                                17
8-2 ساختارایستای RUP                                18    
9-2 اصول RUP (جریان کاری )                                   18
10-2 تعریف کلی RUP                                             19
11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد                    19
12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP                             20
1-12-2 توسعه دید ونگرش                                 20
2-12-2 مدیریت برای اهداف                                       21
3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها                     22
4-12-2 عوامل مورد پیگیری                               22
5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری                        22
6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم                            23
7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول                          24
8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها                       24
9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات                         24
10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر                            25
13-2 چرخه اصلی Rational Unified Process              25
1-13-2 تصورغلط                                  25
2-13-2 نکته مهم                                 26
3-13-2 جریان های کاری غیرثابت                       27
فصل سوم
فازهای RUP                              28
1-3 مقدمه                                       28
2-3 فاز Inception                                 28
1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception                  29
2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات Inception                30
3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط     

                             30

4-2-3 خروجی های الزامی فاز Inception                  31
5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )       31
6-2-3 خروجی های اختیاری فاز Inception                           33
3-3 فاز Elaboration                          33
1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز Elaboration              34
2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration                         35
3-3-3 ارزیابی معیارها                                          35
4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز                         36
5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز                                38
4-3 فازساخت  Construction                             39
1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز Constructin                          39
2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin              40
3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin                     40  
4-4-3 معیارارزیابی                                 40
5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin                           41
6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin                   42
5-3 فاز انتقال Transition                            42
1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition                44
2-5-3 ارزیابی معیارها                                 44
3-5-3 خروجی های فاز Transition                      45
منابع و مأخذ                                       47

 

چکیده
با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.
 
 
 

 

فصل اول
مهندسی نرم افزار وروش های آن
1-1 مهندسی نرم افزار چیست ؟
مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .
درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .
مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .
2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته
در رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در حالت کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر شکسته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل خرد شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *