دانلود پایان نامه اصول کار با لیزر 147 ص

فهرست
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول

اصول کار لیزر……………………………………………………………………………………….
گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب…………………………………………………………
1-1-گسیل خود به خود……………………………………………………………………………………
1-2-گسیل القایی…………………………………………………………………………………………….
1-3-جذب……………………………………………………………………………………………………….
1-4-مبانی نظری لیزر…………………………………………………………………………………….
1-5-طرحهای دمش………………………………………………………………………………………….
فصل دوم
آناتومی پوست………………………………………………………………………………………….
2-1-لایه اپیدرمس…………………………………………………………………………………………..
2-2-لایه کرنیوم……………………………………………………………………………………………..
2-3-لایه لوسیدم…………………………………………………………………………………………….
2-4-لایه دانه ای……………………………………………………………………………………………..
2-5-لایه اسپینوزدم………………………………………………………………………………………..
2-6-لایه رشد………………………………………………………………………………………………….
2-7-ذرات ملانین…………………………………………………………………………………………….
2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟………………………………
فصل سوم
برهمکنش لیزر(نور) با بافت……………………………………………………………………..
3-1-بازتابش و شکست…………………………………………………………………………………..
3-2-جذب……………………………………………………………………………………………………….
3-3-پراکندگی…………………………………………………………………………………………………
3-4-محیط مرکب…………………………………………………………………………………………….
3-5-انتقال فوتون……………………………………………………………………………………………
3-6-شبیه سازی مونت کارلو………………………………………………………………………….
3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت………………………………………………………………
3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب……………………………………………………….
فصل چهارم
کاربردهای لیزر دربیماری های پوست………………………………………………………
4-1-لیزردر درمان لکه ها………………………………………………………………………………..
4-2-لیزر در درماتولوژی……………………………………………………………………………….
4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2…………………………………………………………
4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL …………………………………
4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد……………………………………………..
4-6- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر………………………………………….
4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک…………….


فصل پنجم
مقاله های ترجمه شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست………………………………………
5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست……………………………………………………………………………………………………..
5-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….
5-1-2-نتایج………………………………………………………………………………………………….
5-1-3-بحث وگفتگو………………………………………………………………………………………..
5-1-4-روشهای تجربی…………………………………………………………………………………..
5-2- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست..
5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….
5-2-2- تحلیل المان محدود……………………………………………..

………………………………

5-2-3- شبیه سازی درونی…………………………………………………………………………….
5-2-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………
5-2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………..
5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود…………………………………………….
5-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………
5-3-2- روش ها……………………………………………………………………………………………..
5-3-3-نتایج………………………………………………………………………………………………….
 
فصل ششم
فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی…………………………………………………….
فصل هفتم
ایمنی لیزر……………………………………………………………………………………………..
7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………
7-2-خطرات لیزر………………………………………………………………………………………
7-3-خطرات چشمی……………………………………………………………………………………
7-4-خطرات پوستی………………………………………………………………………………….
7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان…………………………………………………….
7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن………………………………..
7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری……………………………………………………………….
منابع…………………………………………………………………………………………………………

با فرمت ورد

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه
شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.

 

دانلود متن کامل همراه با ضمائم – پایان نامه اصول کار با لیزر 147 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو