دانلود پایان نامه رشته عمران درباره پروژه تخصصی روشهای مقاوم سازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشکده فنی ومهندسی

گروه عمران

 پروژه تخصصی

عنوان پروژه :

روشهای مقاوم سازی

 استادراهنما:

جناب آقای مهندس توسلی

 دانشجو:  

حمیدرضا شاهنگی          

 پیشگفتار

«وا… جعل لکم من بیوتکم سکنا» خداوند خانه های شما را محل آسایش شما قرار داده است.

«سوره مبارکه نحل آیه 80»

با استناد به آیه فوق و آیه های مشابه آن در می یابیم که آسایش و فراهم کردن آن چقدر حائز اهمیت است که در کتاب ا… توسط پروردگار متعال به آن اشاره شده است.

مقاوم سازی و فراهم نمودن امنیت و پایداری سازه ها یکی از پارامترهای بسیار مهم در مهندسی امروز به شمار می رود.

احداث یک سازه شیک و قابل توجه و چشم گیر آنقدر اهمیت ندارد که بنای یک سازه مقاوم اهمیت دارد.

در این پروژه و تحقیق به مسائل مربوط به مقاوم سازی و انواع روشهای آن پرداخته و اصول مقاوم سازی ساختمانها مورد بررسی قرار می گیرد.

کشور ایران، با قرار داشتن در کمربند لرزه خیز آلپ – هیمالیااز نظر خط زمین لرزه، از جمله کشورهای آسیب پذیر جهان به شمار می آید.

زلزله های بزرگی که خصوصاً در سالیان اخیر رخ داده خود گویا و گواه این مطلب است.

بطور مثال زلزله های زرند، بم، آوج، منجیل و…

مطالب این پرژوه در خصوص انواع روشهای مقاوم سازی در سازه های مختلف است. که گردآوری آنرا در دو گروه مقاوم سازه های بتنی و سازه های فولادی انجام داده ام.

مقاوم سازی

تعریف:

مقاوم سازی عبارتست از مجموعه اقداماتی که سبب افزایش سختی و تقویت عنصر در برابر نیروهای وارد به سازه می گردد.

تعریف بهسازی:

مجموعه راهکارها و تمهیداتی است که بتوان رفتار عضو یا سازه را در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله بدون نیاز به تقویت مستقیم اعضا بهبود بخشید.

هدف از بهسازی و مقاوم سازی:

هدف بهسازی عبارت از انتخاب سطوح عملکرد مورد انتظار تحت اثر زلزله های با سطح خطر معین می باشد.

از نظر کلی به شش دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

دسته اول: بهسازی و مقاوم سازی مبنا

در این حالت تحت اثر زلزله سطح خطر – I سطح عملکرد ایمنی جانبی C-3 باید برای ساکنین ساختمان تأمین گردد.

دسته دوم: بهسازی و مقاوم سازی مطلوب:

در این سطح از بهسازی و مقاوم سازی انتظار می رود که ابتدا هدف بهسازی تأمین گردد و دوم ساختمان تحت اثر زلزله سطح خطر II در سطح عملکرد آستانه فرو ریزش (E-S) قرار گیرد.

دسته سوم: بهسازی و مقاوم سازی ویژه:

در این سطح سازه مقاوم شده نسبت به بهسازی مطلوب از تراز عملکرد بیشتری تحت همان سطوح خطر زلزله قرار گیرد.

دسته چهارم: بهسازی و مقاوم سازی محدود:

در صورتیکه به دلیل محدودیت های اقتصادی و مالی امکان بهسازی مبنا میسر نباشد ممکن است بهسازی در سطح عملکرد پایین تری در نظر گرفته شود.

دسته پنجم: بهسازی و مقاوم سازی موضعی:

چنانچه به دلایل اجرائی و یا مالی امکان بهسازی تمام سازه میسر نباشد عملیات بهسازی ممکن است در چند قسمت انجام شود. و در اینصورت در هر مرحله نباید خللی در تراز عملکرد سازه یا ادامه عملیات ایجاد شود.

دسته ششم: عدم بهسازی و یا مقاوم سازی:

برآورده نمودن ضوابط آئین نامه 2800 و یا عدم صرفه اقتصادی می تواند بر عدم بهسازی و یا مقاوم سازی ساختمان دلالت داشته باشد.

راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای:

راههای زیر را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی و مقاوم سازی در سازه به کار بست.

1- تأمین پایداری لازم برای مجموعه سازه

2- تغییر کاربری سازه

3- استخدام سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی

4- کاهش جرم سازه

5- به کارگیری سیستم های جداسازی لرزه ای

6- تأمین سختی جانبی لازم برای کل سازه

7- اصلاح اجزایی از سازه که عملکرد مناسبی در برابر زلزله ندارند

8- حذف و یا کاهش بی نظمی در ساختمان

بهسازی در سازه ها باید به گونه ای صورت گیرد که در صورت ایجاد خرابی در بخشی از اعضا سازه تخریب گسترش نیابد به طوری که با تخریب یک یا چند عضو کل سازه ناپایدار نشود.

شرح موارد فوق:

1- هنگامی که سازه دارای ضعف فراگیر است به طوری که در اکثر اعضای آن نسبت تقاضا به ظرفیت و تغییر شکلهای غیرخطی بزرگ باشد به جاست که برای کل مجموعه ساختمان، سیستم باربری جانبی با ظرفیت کافی ایجاد شود.

برای این منظور می توان قابهای مهاربندی شده، قابهای نقشی یا دیواره های برشی به سازه مذکور اضافه نمود.

در چنین شرایطی اندر کنش سازه موجود و سیستم باربر جانبی جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

چنانچه قاب مهاربندی شده یا دیوار برشی دارای سختی زیادی باشد ممکن است بخش قابل توجهی از بارهای جانبی را به خود معطوف کند.

آگر افزایش ظرفیت با اضافه کردن قاب خمشی ایجاد شود به دلیل نرمی قاب اندر کنش سازه موجود و قاب خمشی موجب توزیع بار بین هر دو سیستم می گردد.

ح) تغییر کاربری سازه یکی دیگر از روشهای بهسازی است.

چنانچه امکان بهسازی یک ساختمان برای سطح عملکرد مورد نیاز میسر نباشد یا هزینه آن قابل توجه نباشد با تغییر کاربری می توان سطح عملکرد مورد نیاز را پایین آورد و نیاز به بهسازی را حذف و یا به حداقل رساند.

3) استخدام و به کارگیری سیستم های جذب انرژی برای کنترل و کاهش تغییر شکل ساختمان یکی از روشهای بهسازی است. در مجموعه هایی که دارای سختی جانبی کافی نیستند با تعبیه اجزاء جذب انرژی در سازه می توان تغییر شکلهای ساختمان را محدود کرد.

برای این منظور اجزا خاص طراحی شده اند که با ایجاد اصطکاک و یا تغییر شکل چیزی یا استفاده از ویسکوزیته سیالات بخشی از انرژی سازه را جذب می کنند بدین ترتیب تغییر شکلهای سازه محدود می شود.

4- در سازه هایی که دارای ضعف کلی از نظر سختی جانبی یا ظرفیت باربری می باشند یکی از راهکارهای مفید برای بهسازی کاهش جرم ساختمانی است.

با کاش جرم می توان میزان تغییر شکلها و نیروهای داخلی ناشی از زلزله را در اعضا تقلیل داد.

برای این منظور می توان با تخریب طبقات فوقانی تغییر نمای سازه، تغییر مشخصات دیوارهای داخلی یا انتقال تجهیزات و انبارهای سنگین به نقاط دیگر جرم سازه را کاهش داد.

5) به کارگیری سیستم های جدا سازی لرزه ای راهکار مناسبی برای کاهش اثرات زمین لرزه بر روی سازه می باشد.

هنگامی که حفاظت از تجهیزات مهم و اجزا غیر سازه ای مدنظر باشد با استفاده از روشهای جداسازی لرزه ای می توان انتقال انرژی موجود در حرکات ارتعاشی زمین را به ساختمان محدود نمود.

جهت این منظور تکیه گاههای مناسب با شکل پذیری بسیار زیاد در ساختمان تعبیه می شود.

هنگام وقوع زلزله تغییر شکلهای ساختمان در تکیه گاهها که قابلیت شکل پذیری زیادی دارند متمرکز شده و سازه مانند جسم صلب با تغییر شکلهای کوچک ارتعاش می کند.

این روش برای مقاوم سازی ویژه ساختمانها مناسب می باشد.

روش جداسازی برای ساختمانهای کوتاه و نسبتاً صلب مؤثر می باشد و برای ساختمانهای بلند و نرم کارایی ندارد.

6) چنانچه مشخص شود که ضعف ساختمان در کمبود سختی جانبی آن و در نتیجه تغییر مکانهای زیاد می باشد می توان با افزایش مهاربندی ها یا دیوارهای برشی، سختی جانبی را برای سازه فراهم کرد.

7) زمانی که تعدادی از اعضای سازه دارای ظرفیت کافی برای حمل نیروها یا تحمل تغییر شکلها نیستند می توان به صورت موضعی نسبت به تقویت اعضا و اتصالات آنها به سازه اقدام نمود به نحوی که ظرفیت کافی برای حمل نیروها و تحمل تغییر شکلها در این اعضا ایجاد گردد.

8) حذف یا کاهش بی نظمی در سازه می تواند یک راه مناسب برای بهسازی سازه هایی باشد که به دلیل بی نظمی فاقد سطح عملکرد مطلوب می باشد.

برای این منظور لازم است نتایج تحلیل مدل سازه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به میزان تغییر شکلها، نسبت تقاضا به ظرفیت، توزیع تغییر شکلهای غیرخطی و بی نظمی سازه ها از نظر توزیع سختی، جرم و ظرفیت اعضا مشخص می شود.

نامنظمی در سازه معمولاً به دلیل عدم پیوستگی در اجزا باربر جانبی بوجود می آید.

در چنین شرایطی با ایجاد تغییراتی در سیستم باربری جانبی ممکن است بتوان از نامنظمی سازه کاست.

در ساختمانهایی که دارای طبقه نرم هستند می توان با اضافه نمودن مهاربندی ها، سختی جانبی را متناسب با طبقات دیگر افزایش داد.

در مورد بی نظمی های پیچشی نیز می توان با اضافه کردن عناصر باربر جانبی فاصله مرکز جرم و سختی را کاهش داد.

ایجاد درز جدایی در سازه نامنظم و تبدیل آن به دو یا چند ساختمان کوچکتر اما منظم یکی دیگر از روشهای بهسازی است.

مقاوم سازی پی ها

مقاوم سازی سازه های موجود و عملکرد لرزه ای آنها بدون توجه به پی ها و مخاطرات ژئوتکنیکی محتمل امکانپذیر نمی باشد.

غالباً پی ها در ساختارهایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزشی یا روانگرایی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند.

از سویی دیگر معمولاً مقاوم سازی در تراز شالوده بدلیل محدودیت فضای کاری ناشی از وجود ساختمان بسیار پرهزینه می باشد.

از این رو تقبل هزینه های گزاف و سنگین مقاوم سازی آن با توجه به نقش آن در پاسخ لرزه ای کل سازه باید بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

مخاطرات ساختگاهی

خطرات ساختمانی شامل گسلش، روانگرایی، نشست ناهمگونی و زمین لرزه می باشد.

کاهش مخاطرات ساختگاهی:

در برخی شرایط امکان بهبود عملکرد لرزه ای ساختگاه و سازه با هزینه های معقول وجود دارد و در برخی حالات دیگر کاهش خطرات ممکن است از نظر اقتصادی توجیه پذیر نباشد.

گسلش:

حرکات بزرگ توسط گسلها غالباً از نظر اقتصادی قابل کنترل نخواهد بود.

اگر با توجه به سطح لرزه ای مورد نظر میزان حرکت افقی و قائم گسل برای هر یک از اجزای سازه، شامل خرد سازه و شالوده آن قابل قبول نباشد اجزای مذکور باید تا حد مقاومت لرزه ای مورد نیاز سخت و مقاوم گردند.

روانگرایی:

راه حل اول ـ تقویت سازه

راه حل دوم ـ تقویت پی

راه حل سوم ـ بهسازی خاک

نشست ناهمگون:

تکنیک بهسازی خاک مانند آنچه یاد شد می تواند برای کاهش خطر نشست ناهمگون که از تراکم خاکهای سست نتیجه می شود مورد استفاده قرار گیرد.

 زمین لغزه:

به طور کلی روشهای پایدار سازی شیبها را می توان در چهار گروه زیر تقسیم بندی نمود.

ـ تغییر هندسه شیب به منظور کاهش نیروهای محرک و یا افزایش نیروهای مقاوم

ـ کنترل آبهای سطحی جهت کاهش نیروهای تراوشی

ـ کنترل تراوش جهت کاهش نیروهای محرک

ـ تقویت شیب جهت افزایش نیروهای مقاوم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه پروژه تخصصی روشهای مقاوم سازی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو