دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته عمران درباره بارگذاری ساختمان

تعداد صفحات پایان نامه: 140 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 گفتار نخست

شناخت بارها و تعاریف سامانه های انتقال بار و بارگذاری

 1-1) کلیات

سازه های عمرانی به عنوان یک فرآورده تولیدی و صنعتی با کاربرد مشخص بوده که با توجه به نوع کاربری و استفاده موردنظر، بارهای مشخصی به آن وارد می شود. این سازه عمرانی اگر پل باشد، مطمئناً بارهای وارده بر آن با یک سد یا ساختمان مسکونی متفاوت خواهد بود. در پل بار اصلی وارده بر سازه آن، علاوه بر وزن پل، وزن خودروهای عبوری و همچنین بار فشار سیلاب ها می باشد، در حالی که در سدها بار اصلی، فشار آب پشت سد و خطرات ناشی از لرزش های زمین لرزه می باشند. در یک ساختمان که کاربری مسکونی دارد، نیز مقادیر بارهای اصلی با ساختمانی که کاربری درمانی یا تجاری دارد، متفاوت خواهد بود.

به عنوان یک تعریف کلی، بارگذاری تعیین حداکثر بار وارد بر یک سازه در مدت سن سودمندش با ریسک و خطر قابل پذیرش می باشد. بطور کلی سازه های موجود را به سه دسته می توان بخش کرد که عبارتند از:

 1. سازه های عادی و رایج، ساختمان های مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و … بوده و دارای حداقل سن 50 سال می باشد. در این نوع سازه ها، ریسک و خطر قابل قبول بین 10-5% است، احتمال خطا و اشتباه در بارگذاری و تعیین بار این نوع سازه ها تقریباً نزدیک به صفر می باشد، چرا که به وفور ساخته شده و بارها تا اندازه زیادی شناخته می شوند.
 2. سازه های صنعتی نظیر ساختمان های کارخانه ها، سوله، دکل های انتقال برق و … بوده و دارای حداقل 25 سال سن می باشند. در این دسته از سازه ها ریسک و خطر قابل قبول بین 1-5/0% است و احتمال خطا در بارگذاری و تعیین بار این نوع سازه ها تا اندازه ای وجود دارد.
 3. سازه های عمرانی نظیر سدها، پل ها، اسکله ها و .. بوده و دارای حداقل سن 200-50 سال می باشند. در این دسته از سازه ها ریسک قابل قبول بین 1-5/0% است و با نظر به اینکه با توجه به شرایط ساختگاهی (به ویژه در سدها) نوع بارگذاری، طراحی و محاسبات متغیر بوده و به شدت تاثیرپذیر است، از ضرایب اطمینان بالایی در تعیین بارها استفاده می شود.

1-2) معرفی انواع بارها

بارهای وارده بر سازه با توجه به منبع و منشاء انتشار بارها و رفتارها و تغییرات آنها دسته بندی می شوند. به هرحال، با توجه به جمیع شرایط دسته بندی زیر را می توانیم برای بارها داشته باشیم:

 1. بار مرده (Dead Load):

این نوع بار به دلیل ثابت بودن مقدار آن تا انتهای سن و عمر سازه به این نام نامیده می شود. وزن اجزای سازه ای نظیر سقف، تیر و ستون ها، تیغه بندی، کف سازی ها و … به عنوان بار مرده شناخته شده اند و می توان این اجزا را با توجه به ابعاد هندسی و وزن حجمی و جزئیات اجرایی و فنی آنها با بهره گیری از جداول وزن مصالح که در مبحث مقررات ملی ساختمان ارائه شده است، بدست آورد.

در تعیین این بار، بویژه در سازه های رایج مسکونی باید دقت زیادی داشت و دلیل آن نیز سهم زیاد این نوع بار در کل بارهای وارده بر سازه می باشد. شیوه و روش محاسبه این نوع بار در گفتار دوم ارائه خواهد شد.

 1. بار زنده (Live Load ):

بار زنده یا سربار در بیشتر مواقع با توجه به نوع کاربری سازه مشخص شده و به دو گونه کلی ایستا و ضربه ای دسته بندی می شود. برای نمونه بار زنده در ساختمان های مسکونی در حالت ایستا، وزن انسان ها و بارهای متغیر وارده بر سازه مسکونی بوده و در حالت ضربه ای، وزن آسانسور یا بالابر می باشد. مطمئناً خوانندگان درنظر خواهند داشت که بار زنده یک پل با بار زنده یک سد متفاوت است.

 1. بارهای حین ساخت (As Built Load):

بارهای حین ساخت با توجه به روش اجرا و مراحل اجرایی سازه تعیین می شوند. در بسیاری از مواقع در ساخت و سازها ، بارهای حین ساخت بیش از بارهای بهره برداری سازه بوده و ضرورت دارد که طراحی سازه برای این حالت بار و این نوع بارگذاری بررسی شود. در اجرای پل ها، از جراثقال هایی استفاده می شود که وزنشان بیش از وزن و بارهای حالت بهره برداری می باشد.

در ساختمان های مسکونی نیز باید دال و سقف برای محل های دپوی مصالح (گچ، سیمان و ماسه) طراحی و کنترل شود.

 1. بار برف (Snow load):

بار برف مربوط به سقف های پوشاننده ساختمان بوده و با توجه به شرایط جغرافیایی محل ساختمان متغیر می باشد. مطمئناً در مناطق برف گیر و کوهستانی، بار برف بیشتر و در مناطق گرم و کویری بار برف بسیار کم می باشد. در این رابطه مبحث ششم، مقررات ملی ایران نقشه پهنه بندی ریزش برف را تهیه نموده است.

 1. بار یخ (Ice load):

در مناطق سردسیر، احتمال یخبندان آب در بعضی سازه های خاص می باشد که باید درنظر گرفته شود.

 1. بار باد (Wind load):

منشاء باد، تغییرات آب و هوایی می باشد. در بسیاری از حالت ها، باد همراه با آب بوده و اثرات فرسایشی آب نیز باید درنظر گرفته شود. بار باد تحت عنوان فشار ناشی از وزش باد نیز بیان شده و مقدار فشار باد به صورت یک نمودار در سطح زمین کمتر و در ارتفاع بیشتر می شود. همچنین سرعت و فشار باد در مناطق شهری با ساختمان های بلند کمتر از فشار باد در دشت باز و یا در ارتفاع خواهد بود. فرمول های زیر را می توانیم جهت رابطه بین فشار باد و سرعت آن بنویسیم:

P=1/2ρ.v2

P=0.00256v2 lb/ft2

P=0.0625v2 kg/m2

P: فشار                    v: سرعت جابجایی                        ρ: جرم مخصوص هوا

سرعت باد در سطح زمین، کمتر از ارتفاع بوده و با رابطه زیر تغییر می کند.

نمایه (1-1): نمودار تغییر سرعت باد با ارتفاع

بار باد در ایران، جزء بارهای مهم برای برخی مناطق و بعضی از انواع ساز ه ها می باشد. سازه های سبک یا سازه های با سقف سبک ضروری است برای بار باد کنترل شوند. اجزای غیرسازه ای نظیر تیغه های رو به باد، دودکش ها، نرده ها، دیوارهای محوطه و حیاط سازی و … از مواردی می باشند که باید به صورت مستقل از سازه بررسی شوند. در گفتار پنجم توضیحات مفصلی در ارتباط با بار باد داده خواهد شد.

 1. بار زلزله (Earthquake load):

زلزله و زمین لرزه، پدیده ای طبیعی است که پیامد سرد شدن کره زمین می باشد. کره زمین دارای هسته ای مذاب و پوسته ای سرد و سخت شده است که ضخامت این پوسته در نقاط کوهستانی به 20 کیلومتر و در نقاط قعر اقیانوس ها به 5 کیلومتر می رسد. در واقع پوسته زمین از صفحات و تکه های جدا از هم تشکیل شده و به فصل مشترک این صفحات و تکه ها گسل (Fault) گفته می شود. گسل ها خود به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. گسل های فعال عموماً به گسل هایی گفته می شود که در دوازده هزار سال گذشته فعالیت داشته و لایه های آبرفتی زمین از فعالیت آنها تاثیر پذیرفته است.

بطور کلی باید از احداث ساختمان تا فاصله 5 کیلومتری در مجاورت گسل های فعال و محل هایی که امکان بوجود آمدن شکستگی در سطح زمین هنگام زلزله وجود دارد، اجتناب شود و تا فاصله 50 کیلومتری از گسل، خطر لرزه خیزی بالایی برای ساختمان درنظر گرفته می شود.

در کل باری به نام بار زمین لرزه وجود نداشته و زمین لرزه فقط در ساختمان ایجاد لرزش نموده شتاب و تغییر شکل هایی در آن ایجاد می کند که حاصلضرب جرم در شتاب زلزله (mag)، نیروی زلزله می باشد. بار زلزله، وابسته به سه عامل اصلی فاصله ساختمان تا کانون زلزله، جنس خاک بستر ساختمان و ویژگی های دینامیکی سازه ساختمان می باشد.

در کل، در زمین هایی که ممکن است بر اثر زلزله ناپایداری ژئوتکنیکی نظیر روانگرایی در خاک های ماسه ای سست، نشست زیاد، زمین لغزش، سنگ ریزش یا پدیده های مشابه ایجاد گردد و یا در زمین های متشکل از خاک رس سست و ماسه ای اشباع باید امکان ساخت و شرایط لازم برای ساخت بنا با بهره گیری از مطالعات ساختگاه و آزمایش های ویژه بررسی گردد.

در رابطه با محاسبه بار زمین لرزه، آیین نامه 2800 زلزله مورد استفاده قرار گرفته و در ارتباط با نحوه محاسبه بار زلزله نیز در درس مهندسی زلزله بحث و بررسی بیشتری صورت می گیرد.

 1. بار حرارتی (Termal load):

مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان ها، دارای انبساط طولی و عرضی در اثر حرارت و گرما می باشد. هنگامی که بر فرض مثال، یک تیرآهن فولادی از دو انتها بسته شده باشد، به دلیل عدم توانایی در تغییر شکل های گرمایی، دارای تغییر شکلی برابر ∆L=λL∆t خواهد بود، در حالی که عملاً به دلیل بسته بودن، =0∆ می باشد. بنابراین در این حالت نیروی p در این تیرآهن ایجاد خواهد شد که می توان آن را از رابطه بدست آورد. یعنی:.

نیروها و بارهای حرارتی اکثراً در ساختمان هایی که دارای طول زیادی می باشند، ایجاد می شود. به همین دلیل با توجه به طول این ساختمان ها و شدت گرمایی محیط سعی می شود بین طول های 50-30 متر حتماً یک درز جدایش و گرمایی درنظر گرفته شود. اندازه این درز بین 10-3 سانتیمتر بوده و به آن Expansion joint نیز گفته می شود.

در محل درز جدایش، ضروری است دو ستون کنار هم و با فاصله درز جدایش درنظر گرفته شود که در شکل زیر این مطلب به روشنی نمایش داده شده است:

نمایه (1-2): نمایشی از درز انبساط یا اجرایی در دو ستون کنار هم

نوع دیگر بار گرمایی، بار گرمایی عرضی یا گرادیان گرمایی می باشد. این بار در سازه های ضخیمی که در معرض تابش و نور مستقیم آفتاب قرار دارند، رخ می دهد. در این سازه ها سطح در معرض نور آفتاب، دارای درجه گرمایی 60 درجه سانتیگراد در وسط روز و سطح زیرین دارای درجه گرمای 30 درجه سانتیگراد بوده و این اختلاف درجه گرما، در صورت بسته بودن سازه، مطمئناً ایجاد تنش های گرمایی در عضو و سازه خواهد نمود.

نمونه روشن این پدیده را می توان در شاه تیرهای اصلی پل ها دید. این شاه تیرها در وسط روز در صورت بسته بودن از دو سر شاه تیر مطمئناً متحمل تنش های اضافی خواهند شد. نمایش این حالت در شکل زیر ارائه شده است.

 

نمایه (1-3): نمایشی از تغییرات حرارت در یک پل (گرادیان گرمایی)

 

به همین جهت ضرورت دارد در دو انتهای شاه تیر پل ها از درزهای جدایش گرمایی بین تیرنشیمن شاه تیر و شاه تیر (Girder) استفاده نمود.

 

 1. بارهای ناشی از فشار آب و رانش خاک:

خاک و آب به دلیل نداشتن ایستایی، روی بدنه و جداره ظروف نگهدارنده آنها فشار وارد می کنند. این جداره از نظر سازه ای می تواند دیواره حایل نگهدارنده حجم مشخصی از خاک، دیواره زیرزمین ها، دیواره استخر و … باشد. فشار خاک با توجه به مشخصات مکانیکی آن تعیین شده و در هر حالت نباید کمتر از فشار مایع، معادل با وزن مخصوص 500 دکانیوتن بر مترمکعب باشد. در صورتی که خاک مجاور دیوار در معرض سربارهای متحرک یا ثابت قرار گیرد، تاثیر این سربارها در افزایش میزان فشار پشت دیوار حایل باید در محاسبات درنظر گرفته شود.

برای محاسبه فشار آب از رابطه استفاده می شود.

 

(الف)                                                        (ب)

نمایه (1-4):        الف) نمایشی از فشارهای وارده توسط آب

ب) نمایشی از فشارهای فعال و غیرفعال خاک

در محاسبه فشار خاک، ضرایب Kp, Ka نیز وارد محاسبات می شود. نحوه محاسبه Kp, Ka و انواع روش های محاسبه و طراحی دیوارهای حائل در دروس مهندسی پی بررسی می شود.

در کل برای طراحی دیوارهای حایل و شالوده های آنها ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی و لغزش پی به ترتیب برابر با 75/1 و 5/1 در نظر گرفته می شود.

البته باید درنظر داشت که در بسیاری موارد، تراز آب زیرزمینی، بالاتر از کف زیرزمین بوده و اثر آن باید در محاسبه فشار وارد بر دیوار دیده شود و در این موارد باید برای فشار خاک با وزن مخصوص خاک غوطه ور و اشباع، همراه با فشار کامل ایستایی آب زیرزمینی طراحی شود. در طراحی کف زیرزمین در این حالت، اثر فشار برکنش آب زیرزمینی (Uplift) باید به صورت فشار کامل ایستایی بر تمام کف درنظر گرفته شود. این فشار باید بر اساس اختلاف تراز زیرکف نسبت به بالاترین تراز آب زیرزمینی محاسبه شود. ضریب اطمینان موجود در مقابل فشار برکنش کف، حداقل برابر5/1 درنظر گرفته می شود.

نمایه (1-5): نمایش فشار برکنش کف زیرزمین ناشی از آب زیرزمینی (uplift)

 

 1. بارهای انفجاری:

اتاق های کنترل مهم (نظیر کنترل شیرهای نفت، کنترل مرکزی نیروگاه ها و …) و پناهگاه های هنگام جنگ در برابر انفجار باید مقاوم و پایدار باشند. در تعیین بارهای انفجاری از استاندارد US.ARMY-TM5 استفاده می شود. به عنوان نمونه برای اتاق کنترل، باری معادل انفجار 250Ib مواد منفجره به فاصله 50 فوت (15 متری) برای بارگذاری و تحلیل استفاده می گردد:

نمایه (1-6): نمایش چگونگی اعمال بارهای انفجاری بر اتاقک

در جزیره خارک جهت تاسیسات و اتاق های کنترل لوله های نفتی از فاصله انفجاری برابر 8 متر جهت مواد منفجره استفاده شده است و حتی الامکان به صورت مدفون در زیر خاک طراحی شده اند.

1-3) مبانی احتمالاتی بارگذاری سازه:

بارهای غیردائمی که در هنگام استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شود، شامل بارهای زنده، برف، باد، زلزله و … می باشند که با توجه به نوع کاربری ساختمان یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول سن ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می شوند و می توان مقادیر برگزیده برای بارگذاری به عنوان مقادیر احتمالاتی که با درصد زیادی احتمال وارد شدن به ساختمان را دارند، درنظر داشت.

بنابراین ضرورتاً آیین نامه های تعیین بارهای ساختمانی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری مربوط به بارهای زنده، باد، زلزله، برف و …، بارها را تعیین و پیشنهاد می کنند که در زیر به صورت مختصر و گذرا به آن می پردازیم:

 • مشاهدات آماری:

یکی از روش های نمایش مشاهدات آماری، استفاده از نمودارهای ستونی یا میله ای می باشد (Bar chart or histogram).

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران درباره بارگذاری ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو