دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع استرس و بهداشت روانی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 استرس و بهداشت روانی

تعریف استرس

پژوهشگرانی که استرس و رابطه آن با بهداشت روانی را مطالعه کرده اند، از استرس تعاریف زیادی ارائه داده اند. در اینجا تعریف سلیه (1994)، فیزیولوژیست کانادایی آورده می شود. سلیه، که تحقیقات و نوشته های او درباره استرس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، استرس را چنین تعریف می کند: مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضای سازگاری از آن. مثال زیر مطلب را روشنتر می کند. اگر در چله زمستان فوتبال بازی کنیم، بدن ما با سرعت بخشیدن به ضربان قلب و تنفس و با تحریک غدد مولد عرق، واکنش نشان خواهد داد. اگر ده دقیقه مانده به شروع کلاس، مطلع شویم که باید گزارش تحقیقی خود را همین امروز تحویل دهیم، تعداد ضربان های قلب و آهنگ تنفس افزایش خواهد یافت و عرق سرد سرتاپای وجود ما را خواهد گرفت. بدین ترتیب، می توان گفت: استرس عبارت از یک واکنش جسمی است که به دنبال یک تحریک درونی(شناختی) یا بیرونی (محیطی) بوجود می آید. محرکی که استرس بوجود می آورد، عامل استرس زا نامیده می شود.

برای آن که استرس و عوامل استرس زا روشنتر تعریف شود، باز هم مثال می آوریم. فرض کنید درس سمینار دارید و از شما خواسته اند تا درباره موضوعی مطلب جمع آوری کنید و آن را در کلاس به صورت سخنران (کاری که در تخصص شما نیست) ارائه دهید. واکنش های جسمی، مثل افزایش تعداد ضربان های قلب و آهنگ تنفس، بالا رفتن فشار خون، درد معده، خشک شدن دهان، عرق کردن دستها و. . . . نشانه های استرس خواهد بود. عوامل استرس زا، که این واکنش ها را راه می اندازد، عبارتند از: انتقاد درونی از خود، دلهره ناشی از نگاه های کنجکاوانه برخی دانشجویان، لب و لوچه آویزان کردن برخی دیگر، تفسیرها و واکنش های استاد. بنابراین، عامل استرس زا، یعنی هر محرکی که استرس بوجود آورد.

استرس مثبت و استرس منفی

نباید از مثال بالا چنین نتیجه گرفت که استرس همیشه منفی است و باید از آن اجتناب کرد. اگر خوب توجه کنیم، خواهیم دید که تعریف سلیه، هرنوع تقاضای سازگاری از ارگانیسم را استرس آور می داند. بنابراین، می توان گفت که تقریباً همه محرک های بیرونی می توانند استرس ایجاد کنند، چون همه آنها از ارگانیسم می خواهند که سازگار شود، مثلاً وقتی صدایی می شنویم، به طرف آن برمی گردیم و وقتی غذایی در دهان می گذاریم، بزاق ترشح می شود و همه این اعمال برای سازگاری با موقعیت است.

بدین ترتیب می توان گفت که در موارد زیادی، استرس خوشایند و مفید خواهد بود، مثلاً ورزش، عامل استرس زای خوشایند و مفیدی است، زیرا اثربخشی دستگاه قلبی ـ عروقی را افزایش می دهد. سلیه (1974) بین استرس خوشایند یا مثبت، مثلاً ورزش ملایم و استرس ناخوشایند یا منفی، مثل بیماری بلندمدت، تفاوت قائل می شود. می توان گفت که ارگانیسم همیشه در حال استرس است، خواه این استرس خوشایند باشد یا ناخوشایند، خواه ملایم باشد یا ناملایم. نبود کامل استرس هرگز امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه تحریک بیرونی وجود نداشته باشد و آن زمانی است که فرد در زیر خروارها خاک خوابیده است. بنابراین، وجود استرس برای بقاء ضرورت دارد.

روانشناسانی که در زمینه ی بهداشت روانی کار می کنند، اصولاً علاقه دارند پیامدهای منفی استرس را مطالعه کنند و به همین دلیل، آنها اصطلاح استرس را در معنای استرس منفی یا زیان آور بکار می برند، حال آنکه استرس می تواند جنبه مثبت نیز داشته باشد.

علت های استرس، دگرگونی ها و گرفتاری های زندگی

استرس در همه زمینه های زندگی و در همه جا با درجات مختلف، حضور دائمی دارد. علت های اصلی استرس عبارتند از: دگرگونی های زندگی، استرس بلندمدت، گرفتاری های زندگی، ناکامی و تعارض ها.

دگرگونی های زندگی

رویدادهای مهمی که زندگی را تحت تاثیر قرار می دهند، مثل ازدواج، فوت یکی از اعضای خانواده یا تغییر محل سکونت، می توانند استرس به همراه آورند. طبق نظر هولمز و راهه (1967)، مواجه شدن با تعداد زیادی از موقعیت های استرس زا، در یک زمان کوتاه، می تواند برای بهداشت روانی پیامدهای نامساعد داشته باشد. همه تغییرات زندگی، از جمله ازدواج، مرگ یکی از اعضای خانواده، تغییر در ساعات کار روزانه و حتی تغییر در ساعات حرکت وسایل نقلیه استرس زاست و اگر میزان استرس از توانایی سازگاری ارگانیسم قراتر رود، می تواند بهداشت روانی او را بخطر اندازد و حتی به بیماری های جسمی نیز منجر شود.

هولمز و راهه، مقایسه ای تهیه کرده اند که 41 موقعیت استرس زا را به ترتیب اهمیتی که دارند، شامل می شود و می تواند رابطه دگرگونی های زندگی با بهداشت روانی را پیش بینی کند. مولفان، برای هر یک از موقعیت ها، ارزش عددی قایل شده و بدین وسیله مقیاسی بوجود آورده اند که دگرگونی های زندگی را ارزشیابی می کند.

مقیاس ارزشیابی دگرگونی های زندگی

مقیاس هولمز و راهه در زیر آورده شده است. موقعیت ها را بخوانید، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آنها علامت بزنید. جمع کل امتیازها را بدست آورید. اگر جمع کل امتیازها بین 200-150 شد، 37% احتمال خواهد داشت که در طول سال مریض شوید. اگر جمع کل امتیازها بین 200 تا 300 و بالاتر از 300 شد، احتمال بیماری شما به ترتیب، 50. 80% خواهد بود.

طبق نظر مولفان، اشخاصی که امتیازهای آنها بیشتر از 300 باشد، در مقایسه با افرادی که در حد متوسط قرار دارند، احتمالاً از نظر روانی افسردگی نشان می دهند و از نظر جسمی، به بیماری های قلبی ـ عروقی و غیره نیز مبتلا می شوند. مولفان که افزایش جمع کل امتیازها می تواند پیش آگهی افزایش حوادث و رویدادهای ناگوار زندگی باشد.

البته، مقیاس هولمز و راهه انتقادهای زیادی بدنبال آورده است، زیر برخی متخصصان بهداشت روانی معتقدند که تعداد زیادی از این موقعیت ها استرس زا نیست. پس می توان پرسید که دقت این مقیاس تا چه اندازه لازم است؟

مقیاس هولمز و راهه برای ارزشیابی دگرگونی های زندگی

موقعیت ها را یک به یک بخوانید و دگرگونی های خود در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آنها را علامت بزنید. جمع کل امتیازها را به دست آورید و برای تفسیر نتایج، به متن مراجعه شود.

لازاروس و فولکمن (1984) سه فرضیه ارائه داده اند که اساس ارزشیابی استرس بر حسب موقعیت ها را تشکیل می دهند. آنها ابتدا فرضیه استرس آور بودن هر دگرگونی را مورد تردید قرار داده اند. این دو نظریه پرداز، برای بیان تردید خود، بر تحقیقاتی تکیه کرده اند که طبق یافته های آنها، رویدادهای مهم و چشمگیر زندگی، مثل یائسگی و بازنشستگی، در اکثر افراد مسائل جدی به همراه نمی آورد (نوگارتن، 1970؛ روزوف، 1963).

همچنین آنها روی این اعتقاد تردید کرده اند که دگرگونی باید آنقدر مهم باشد که استرس بیماری زا ایجاد کند. آنها متوجه شده اند که انسان ها، در ادراک از رویدادها، تفاوت های فردی زیادی دارند، به طوری که یک رویداد معین برای یکی استرس شدید ایجاد می کند ، اما برای دیگری هیچ استرسی به همراه نمی آورد، مثلاً خانه و نقل مکان به محیط دیگر می تواند برای یکی کاملاً استرس آور و برای دیگری آْرزوی دیرینه باشد.

به عقیده لازاروس (1990)، موقعیت زمانی استرس زا خواهد بود که فرد وادار شود تا برای مقابله با آن از منابعی که در اختیار دارد، به شدت استفاده کند. او معتقد است که ما موقعیت ها را ارزشیابی می کنیم تا ببنیم آیا در حال حاضر خطرناک هستند یا بالقوه می تواند خطرناک باشند یا رقابتی ایجاب می کنند که با خوشبینی و علاقه آن را دنبال می کنیم؟ ما این ارزشیابی را بر اساس افکار، استعدادها و تجربه های شخصی انجام می دهیم. بدین ترتیب، هر موقعیت بر اساس ارزشیابی خود شخص، می تواند یک آزمایش سخت یا یک موقعیت طلایی باشد.

بالاخره، لازاروس و فولکمن، معتقد نیستند که دگرگونی های مهم زندگی می توانند علت های بیماری ها باشند. درست است که استرس می تواند به طور معنی دار، به بیماری های مختلف کمک کند، همبستگی بین ارزش های دگرگونی ها و بیمای نزدیک به 12/0 است. به دلیل این همبستگی ضعیف، به نظر می رسد که ارزش های دگرگونی ها برای پیش بینی بیماری مناسب نیست.

استرس بلندمدت

موقعیت های استرس زا تنها به صورت رویدادهای کوتاه مدت، مثل مرگ یا تولد جلوه نمی کند، ازدواج با شکوه یا حقیرانه، موقعیت های کاری نامناسب یا جو سیاسی خفقان آور نیز می توانند به صورت های عامل های استرس آور بلندمدت جلوه کند. با این همه، خواه این عوامل کوتاه مدت باشند خواه بلندمدت، هر شخص به نحو متفاوتی در مقابل آنها واکنش نشان می دهد، مثلاً یک کارگر می توان سالیان سال در زیر سلطه یک کارفرمای بداخلاق به کار خود ادامه دهد، اما کارگر دیگری حتی نمی تواند یک ماه نیز طاقت بیاورد.

واکنش هر کس در مقابل عوامل استرس زای بلندمدت، به ارزشیابی شناختی او از موقعیت وابسته است. از نظر شخصی، رویدادهای طلاق، از دست دادن کار، اعتیاد به الکل و مسائل اقتصادی می توانند برای همه اعضای خانواده استرس شدیدی به همراه آورند. زندگی اجتماعی نیز می تواند استرس آور باشد، زیرا برای پیدا کردن چند دوست و نگاه داشتن آنها، اغلب به تلاش و انرژی زیادی نیاز داریم. این حالت مخصوصاً در مورد کسانی که کمرو هستند یا در مقابل بیگانگان راحت نیستند، بیشتر صدق می کند. حفظ دوستی های بلندمدت نیز گاهی دشواری هایی بوجود می آورد، زیرا دوری مسافت، الزام های اداری یا شغلی و ازدواج، ساعت فراغت را محدود و رفت و آمدها را دشوار می کند. همه ی این عوامل استرس های بلندمدت به همراه می آورد.

در تحقیقات مربوط به استرس بلندمدت، اغلب عوامل استرس زا در محیط کار یا در ارتباط با کار را مطالعه کرده اند. اشخاص معمولاً از این نظر استرس دارند که می خواهند شغل خود را حفظ کنند یا آن را تغییر دهند، زیرا نیاز به درآمد دارند یا نمی توانند با همکاران خود کنار بیایند. بنابراین، در اجتماعی که امنیت شغلی وجود ندارد و مردم همیشه نگران از دست دادن کار خود هستند، یا نمی توانند محل کار خود را تغییر دهند و در کنار افرادی باشند که با آنها راحت هستند، بهداشت روانی رخت می بند و به ناکجا آباد می رود.

استرس می تواند خود فرد و اعضای خانواده او را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. طبق تحقیقات، پدری که از نظر کاری استرس دارد، بیشتر آماده است که با خانواده و مخصوصاً با پسر خود درگیری پیدا کند. اثر این درگیری تا آنجا پیش می رود که پسر در ایجاد رابطه رضایت بخش با دوستان خود نیز ناموفق می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع استرس و بهداشت روانی

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو