دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع ارزیابی چند رسانه‌ای

تعداد صفحات پایان نامه: 210 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مسائلی در مورد ارزیابی چند رسانه ای

 صنعت چند رسانه ای به سرعت در حال تغییر است که به منظور بهره مندی کامل از امکانات اخیر تکنولوژی است. این طبیعت پویای صنعت چند رسانه ای مشکلات زیادی را برای قابلیت استفاده از آنها ایجاد کرده است. از طریق تحقیق گسترده در مورد نوشتجات رایج در زمینه های چند رسانه ها و قابلیت استفاده , روش است که روش ها و شیوه های قابلیت استفاده باید یک سطح بالای قابلیت استفاده برای اطمینان از وضعیت سیستم و کارآیی آن فراهم کنند تا از قابلیت اجرا در دامنه چند رسانه ای تکامل یافته بدون تغییر اطمینان یابند.

متخصصین قابلیت استفاده باید یک درک کلی از فناوری چند رسانه ای و کاربردهایش در حالیکه در تلاش برای معرفی نقاط ضعف در حوزه قابلیت استفاده هستند داشته باشند.

صحنه جدید : ارزیابی چند رسانه ای

کاربردهای چند رسانه ای از جهات زیادی با نرم افزار نست متفاوت است : تاکنون نسبتاً ساده بوده تا حوزه های استفاده از مجموعه برنامه های کامپیوتری را پیش بینی کنیم ولی کاربردهای چند رسانه ای این پتانسیل را دارند که در یک دامنه متعددی از این حوزه ها از قبیل سرگرمی , تحصیل و تجارت با ارتباطات و هنر استفاده شوند (مراجعه کنید به Petersen سال 1998) دامنه گسترده حوزه های کاربرد علمی در چند رسانه ها مسائل بعدی در مورد قابلیت استفاده از به وجود می آورد.

ملاک ارزیابی

از آنجائیکه ملاک موفقیت این سیستم ها از یکدیگر متفاوت می باشد , ایجاد ملاک ارزیابی حتی مهم تر می شود. برای نمونه , درکارهای نستی تمایل به سیستم ها , راندمان یکی از مهمترین فاکتورها می باشد. در صورتیکه در یک سناریوی بازی که سرگرمی مهم است به تأخیر انداختن کاربرد کارهای تکمیلی به وسیله پیدا کردن راه هایی برای سخت کردن بیشتر بازی ممکن است یک عامل مهم موفقیت باشد.

روش محاسبه کمیت : بازده و کارآیی

بازده و کارآیی به طور نستی استفاده می شدند تا فعل و انفعال کاربرد یا یک محصول یا کاربرد جدید را اندازه گیری کند ولی این اندازه گیری ها ممکن است کاملاً در یک محیط رسانه ای جدید نامناسب باشد , برای مثال , وقتیکه یک کاربرد برای پیدا کردن اطلاعات در شبکه در حال جستجو است ( روجوع به Newnan , Smith و Parks سال 1997)

Petersen سال (1998) به این بحث پرداخت که هیچ کدام از روش های ارزیابی چند رسانه ای موجود نمی توانند رسیدگی کنند که چگونه مسائل سطح بالا مانند سرگیری های رسانه ها، زیبایی شناختی لذت و مشغولیت می تواند ارزیابی شود. او به این بحث پرداخت که اکثریت مواد ارزیابی قابل دسترسی شامل مجموعه هایی از رهنمودهایی است که نمی تواند برای ارزیابی کاربردهای چند رسانه ای کافی باشد , در ابتدا به این علت که آنها عمومیت فاکتورهای قابل استفاده را به بهره دارند و دوم اینکه آنها در پیش بینی رفتار کاربرد ناموفق هستند.

Shneiderman سال (1997) از طرف دیگر با در نظر گرفتن قابلیت استفاده شبکه یک نظریه مثبت تری را مطرح کرد. اگرچه بی اهمیت است که هنوز خیلی ابهامات برای طراحان در این زمینه وجود د ارد , او باور کرد که قلمروهای برنامه ریزی هم کنشگر کاربردگیر مثل سیستم منو وسیستم سازماندهی اطلاعات کلمات مشخص دراتصال متن به متن های دیگر و نمایش متن پس از انتخاب کلمه می تواند اطلاعات ارزشمندی را می توان آسان کند.

روش محاسبه ذهنی (فردی)

Don , Oren , Laurel سال (1997) نشان داده اند که رسانه های متفاوت می تواند احساسات فردی که کاربران تجربه کرده اند را تحت تأثیر قرار دهد. در یک تحقیق آنها یافتند که در جائیکه ویدئو برای ارائه اطلاعات استفاده می شود , کاربران علیرغم اینکه آن را سرگرم کنند. یافته اند درباره اعتبار اطلاعات سؤال می کنند. با ارائه متن مشابه مواد , کاربران احساس کردند اطلاعات معتبرتر است.

اشتباهات قلمی رسانه ها

در ارائه رسانه متفاوت , مشکلات قابلیت استفاده می تواند ناشی از اشتباهات قلمی رسانه ها باشد که در مورد شخص یا شرکتی است که نرم افزار می نویسد. اشتباهات قلمی رسانه های نمی تواند کاری در مورد توانایی شرکت های نویسنده نرم افزار برای ایجاد مواد داخل آن قلمرو انجام دهد , ولی کار زیادی را می تواند با زبان و قرار دادهای مورد بحث آن قلمرو انجام دهد. برای مثال , زبان مربوط به ویدئو قراردادهایی دارد در مورد اینکه کجا و کی حذف قسمتی از فایل در میان صحنه روی می دهد , به همین روش که انواع مشخص صداها استفاده می شوند تا معانی معین را نشان دهند. با کمبود آگاهی , زبان , مشخص , رسانه ها , نویسندگان نرم افزار ممکن است موادی را تولید کنند که به صورت بالقوه در حال گیج کردن کاربران است.

 فشرده سازی رابط کاربر

 کاربرد پویای چند رسانه ها همچنین می تواند مشکلات مضاعفی را با کنترل استاندارد واسطه ها ایجاد کند. برای مثال , اتصال صوتی و تصویری چندین کامپیوتر به هم برای برقراری ارتباط کاربران نیازمند یک مجموعه متفاوت فرمانها از یک کاربرد نستی پردازش کلمه است , و اگر فعل و انفعال میانی این کابردهای مناسب باشد , فرمانها نیاز خواهند داشت , مکمل یکدیگر باشند.

تقاضای بیشتر از توانایی رسانه ها

اگر بیش از یک شکل رسانه در هر زمانی به کاربر ارائه شود , خطر اضافه بار اطلاعات وجود دارد. اتکا به سرعت ارائه هررسانه , بار اضافی اطلاعات می تواند به یک مشکل بالقوه برای کاربران برنامه کاربردی تبدیل شود.

پژوهش در مورد همبستگی میان کیفیت اطلاعات و سطوح فعل و انفعال کاربرد و ارتباط به صورت گسترده ای در ناحیه ارتباط صوتی و تصویری کاربران از راه دور جاری شده است. اگر چه , مطالعات روان فیزیک خاصی ممکن است در تعیین حدود بالای ارائه اطلاعات موثر رسانه ای در سناریوهای خاص مفید باشد. ( رجوع کنید به Sapsford – Francis , Jonesl , Bearne سال1994)

استفاده از تشبیهات

طراحان زیادی تشبیهات را به کار می گیرند تا محیط الکترونیکی را مشابه خصیصه های محیط فیزیکی که شناخته شده اند سازند. در جائیکه این کار موفقیت آمیز باشد , به کاربران اجازه می دهد تا یک درک آسانی از اینکه چه چیزی توسط طراحان بدون نیاز به کمک اضافی یا توضیح در نظر گرفته شده , بدست آورند. اینگونه محیط ها همچنین می توانند به کاربران تازه کار به وسیله آماده ساختن موضوعات و عملکردهای آشنا در یک محیط نا آشنا اطمینان دهد. وقتی تشبیهات به طور عادی توسط طراحان به کار برده می شوند تا یک معنای ویژه ارائه شده در یک خاص مانند پرکردن کابینت ها پوشه ها و اسناد یاکتابهای همراه بخشی از برنامه های اصلی قابل اجرا نشان دهند.

برنامه های حمایتی و کمکی و وسایل چند رسانه ای زیادی از تشبیهات در یک تلاش برای اینکه آنها را برای کاربر شهودی تر کند استفاده شد. در حالیکه آنها مخصوصاً مفید می باشند اگر که واضح باشند , تشبیهات می تواند گمراه کننده باشد و ممکن نیست همیشه بهترین راه برای ارائه اطلاعات باشد.

Shneiderman سال (1997) اعتقاد دارد که طراحان باید احتیاط را به کابرند تا از برنامه سودمندشان در ارائه مفاهیم سطح بالا , شایستگی در میان موضوعات در سطح متوسط و تأثیر پیشنهاد جزئیات در سطح پیکسل اطمینان یابند.

در چند رسانه ای , نویسندگان نرم افزار مجبورند اطمینان یابند که تشبهی که آنها استفاده می کنند از طریق قفسه فایل ها به تجربه زندگی واقعی بدون از دست دادن هرگونه خصوصیات جدید رسانه خواهند بود.

در سال 1995 Richard Coyne بیان کرد که چگونه پذیرش تشبیهات معین چند رسانه ای می تواند بر روی اینکه چطور طراحان باید کارگیری تشبیهات در مدت روند طراحی به یک طراحی نزدیک می شوند تأثیر داشته باشد , طراح می تواند از مناظر متفاوت یک وظیفه معین آگاه شود.

روشها

مقدمه ای بر ISO 13 407

کیفیت استفاده ارزیابی وقتیکه در انتهای فرآیند توسعه انجام گیرد به سبب استفاده محدود می باشد مگر اینکه نویسندگان نرم افزار این قصد را داشته باشند که زود برنامه ای مطابق روز ایجاد کنند. ارزیابی درباره کاربران عادی محصول مورد نظر , یا اعتبار بر مبنای کاربر باید در تمام مراحل فرآیند طراحی , از اولین مدل های نمونه تا پیش از مراحل عرضه به وجود آید. استانداردهای آماده ارائه ISO 13 407 یک چارچوبی برای فعالیت های متمرکز به ارائه محصول جدید کاربر اماده می کنند که می تواند با محیطهای متعدد ارائه محصول جدید سازگار باشد ؛ از یک نوع آبشار مستقیم فرآیند توسعه تا یک نوع تکراری محیط

استانداردهای ISO 13 407 همانطور که نمایش داده شد روی فرآیند توسعه متمرکز است. دو پروژه تکمیلی اخیر که به وسیله کمیته اروپائیان اداره می شد , کتابهای مرجع روش هایی که می تواند برای تکمیل استاندارد استفاده شود را ارائه کرده است ؛ پروژه های RESPECT , INSE.

این پروژه ها راجع به جمع آوری , امتحان کردن و ترقی کردن روش های طرز کار برای ارزیابی مبتنی بر کاربر و لوازم مورد نیاز استخراج و نمایش مبتنی بر کاربر می باشند.

این مدل شامل پنج مرحله است , چهارتای آن به طور ضمنی به یک حلقه می پیوندد. اگرچه روندی که در بالا به طور مختصر شرح داده شد تکراری به نظر می آید. اما مطمئناً به چیزهایی بستگی دارد تا اینگونه نباشد : ممکن است به یک مدل آبشاری چرخه زندگی تبدیل شود اگر که واقعاً نیاز باشد تنها یک بار با دقت انجام شود. ( در این حالت , واقعاً توجه بیشتری روی نیازهای کاربر و ارزیابی کاربر نسبت به آنچه یک نفر به طور عادی انتظار دارد در یک سیستم متداول توسعه بیابد , وجود دارد ) یا توسعه چرخه زندگی مدل 7 ( که در آن مرحله ارزیابی به عنوان علامتی از مرحله خصوصیات دیده شده است ) اگر چه , سود واقعی این مدل زمانی پدیدار می شود که برای راهنمایی یک فرآیند توسعه تکراری استفاده شود.

پاراگراف های ذیل یک خلاصه در مورد اینکه در هر مرحله فرآیند چه چیزی باید روی دهد ارائه می کند. این موضوع مهم است که روی تغییر وضعیت از نوعی به نوع دیگر از هر مرحله تا مرحله بعد تأکید کنیم که یک در تکمیل موفقیت آمیز این فرآیند یک مرحله بسیار تعیین کننده است و مهم است که تا زمانیکه تمام جنبه ها برآورده شده اند و اطلاعات تأمین نشده اند , به مرحله بعد حرکت نکنید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع ارزیابی چند رسانه ای

پاسخی بگذارید

بستن منو