فایل پایان نامه تحلیل اطلاعات

فقهای امامیه و اهل سنت در آن اختلاف نظر دارند، چیست؟
مصادیق جدید قیادت و مسکرات چه مواردی می باشد؟

1-1-3- فرضیات تحقیق
در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد وتعزیر دانستهاند.
میان فقهای امامیه و اهل سنت در مصادیق خمر اختلاف نظر وجود دارد.

میان فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص حد در قیادت اختلاف نظر وجود دارد.
مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردانها و.. حکم مسکرات را دارند.
مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راهاندازی سایتهای غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری میگردد.
1-1-4- اهداف تحقیق
بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر
بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر
بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت
بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت
بررسی شباهتها و تفاوتهای علمای فقه امامیه و اهل سنت
1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری
این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.
1-1-6- سوابق تحقیق
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزههای کیفردار محسوب میشود و لذا نظر به اهمیت آن، مخصوصاً شرب خمر تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. اما تحقیقاتی که در آن نظر فقه امامیه و علمای اهل تسنن به شکل تطبیقی و مقایسه ای در کنار هم گردآوری گردد، تاکنون انجام نگردیده است. در باب بزه قیادت، تحقیقات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است و تنها علمای اسلام به ذکر چند جمله در این مورد بسنده نمودهاند که تنها تعریفی از آن بوده وحکمی در رابطه با آن آورده شده که با ادبیاتی متفاوت، محتوای یکسانی را ارائه دادهاند.
از جمله تحقیقات انجام شده به موارد زیر می توان اشاره کرد:
1- آقای شهباز خدادادی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر عباس جلالینیا و دکتر مائده رضایی به بررسی مشروبات الکلی در فقه شیعه پرداخته و به بیان احکام و روایاتی در این باب پرداختند (خدادادی، 1391: 38).
2- خانم مرضیه فراهانی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی دکتر محسن جابری عربلو به ترجمه و تحقیق مسائل حد شرب، سرقت، محاربه از کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه علامه حلی (ره) پرداختند (فراهانی، 1370: 25).
3- رضا بلبلوند در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی آثار مسکرات و علل تحریم آن در قرآن و روایات پرداخت و خاطر نشان نمود که نوشیدن خمر به‌دلیل تأًثیرات عمیق منفی که بر روح و جسم آدمی می‌گذارد و هم‌چنین مواردی که در خصوص آثار و عواقب ناشی از خمر وجود دارد، حرام ابدی شده و شایسته است که جمیع انسان‌ها خاصه مؤمنین و معتقدین به اصول و مبانی اسلامی از آن پرهیز کرده تا مشمول غضب الهی نشوند (بلبلوند، 1388: 26).
4- جلال علوی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر جلیل امیدی به بررسی احکام تصرفات مست در فقه اسلامی پرداخت و پس از طرح مسائلی چون مفهوم مستی و مصادیق مواد مستی‌آور، مجازات مستی، اهلیت، تصرف و ضوابط کلی حاکم بر تصرفات مست در مذاهب اسلامی، به ترتیب ابواب فقهی، به بیان تأثیر مستی در مسائل مختلف فقهی ‌پرداخته و به شیوه‌ای استقرایی مسائل عبادات، تصرفات مدنی، تصرفات جنایی، احکام ولایات، قضا، شهادت و اقرار اشخاص مست را مورد بحث و تحقیق قرار داده است (علوی، 1384: 18).
5- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاءالدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، 1374: 21).
6- محمد بهرامی در مقالهای تحت عنوان بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی قاعده تدرء الحدود بالشبهات به بیان نظریات فقها و علمای حقوق در باب این قاعده پرداخت (بهرامی، 1376: 30).
7- محمدعلی اخوت در مقالهای به شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد شرب مسکرات پرداخت(اخوت، 1382: 24).
8- سیدمحمود مجیدی در مقاله خود سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی را در زمینه شرب خمر و قذف مورد بحث و بررسی قرار داد (مجیدی، 1385: 26).
9- اصغر کریمی رکنآبادیدر مقاله خود تدریجی بودن حرمت شرب خمر نقد و بررسی نمود (کریمی رکنآبادی، 1384: 91).
10- حسینعلی آذربادگان در مقالهای به بررسی علمی و فقهی الکل و فراوردههای آن پرداخت(آذربادگان، 1381: 183).
در خصوص قیادت کتاب یا مقاله و یا پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است، اگرچه در لابلای کتب فقهی می توان به مطالبی در این خصوص اشاره کرد.
در مقاله ای با عنوان “قیادت چیست؟” که در پایگاه اینترنتی http://www.lawgostar.com/main/post79/ آمده است به بررسی معنا و مفهوم قیادت در فقه و حقوق پرداخته است.
1-1-7- اهداف کاربردی
این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛
دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.
1-1-8- روش تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانهای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده میشود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته میشود و با نتیجهگیری خاتمه مییابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.
1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها
مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای، استفاده از مجلات، کتابخانه دیجیتال، مقالات اینترنتی، فصلنامه های پژوهشی و سایر منابع موجود روزنامه ای و منابع اسنادی می باشد.
1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
اطلاعات به صورت تحلیل عقلانی و منطقی و مقایسه تطبیقی میان فقه امامیه و اهل سنت صورت گرفته و نتایج در پایان بر مبنای فرضیات بیان گردیده است .
1-1-11- سازماندهی تحقیق
در این پژوهش در فصل اول به کلیات تحقیق ، در فصل دوم بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت، در فصل سوم بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت و در فصل چهارم به مقایسه و نتیجه گیری پرداخته ایم.

1-2- مفاهیم
1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت
برای رسیدن به تعریف درست و واقعی قیادت این کلمه را باید از چند منظر مورد حلاجی و بررسی قرار داد به همین جهت تعریف قیادت را در دو گفتار پی می گیریم.
تعریف لغوی قیادت
«قواد» بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته اند: «القَودُ نَقیِضُ السُوق، یَقُودُ الدّابَه مِن اَمامَها وَ یَسوُقَها مَن خَلفَهَا»؛ (کسی که ریسمان حیوان رادر دست گرفته و از جلو حرکت می کند قائد است؛ اما آنکه از پشت سر آن را میراند، سائق خوانده میشود). از همین رو معنای نخستین «قواد» المتقدم است. یعنی کسی که جلو افتاده است. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانهای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار میرود. چنانکه نوشته اند: «القَواد السَاعِیَ بَینَ الرَجُلِ وَ الَمَرأه لِلفُجُور؛ قواد کسانی هستند که بین مردان و زنان برای بی اخلاقی تلاش می کنند»، «القَوادُ، الدَّیُوُث؛ قواد یعنی دیوث» (احمدرضا، 1960م: 673).
تعریف اصطلاحی قیادت
قیادت، رساندن مرد و زن به یکدیگر براى زنا، یا مرد و مرد براى لواط است و درحرام بودن آن و به گفته بعضى کبیره بودنش شکى نیست (محمدی، 1392).
در این باب دو روایت معروف وجود دارد که عبارتند از:
1- از پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) نقل استکه:«هرکس مابین مرد و زنى واسطه شود،خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است،که دوزخ بد جایى است و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد».
2- امام ششم (علیهالسلام) مىفرماید: «در قیامت خداوند با سه کس سخن نمىگوید و به آنان نظر رحمت نمىکند،و ایشان راپاکیزه نمىنماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار ،دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد»(انصاریان، 1390).
بنا به گفته آیتا… بهجت: «قیادت، جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه؛ و ثابت مىشود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه» (بهجت، 1388).
تعریف فقهی قیادت
علمای فقه، عموماً به تبع اهل لغت «قیادت»رادرهمان معنای استعاری به کار بردهاند؛ لکن در مدلول آن اختلاف قابل توجهی میان ایشان دیده میشود. به گونهای که جمعی مدلول آن را فقط جمع بین زن و مرد میدانند، عدهای آن را به جمع بین مردان هم تسرّی داده و برخی دیگر جمع بین زنان راهم از آن استفاده کردهاند. اگرچه ظاهراًً اقتصار بر معنای اول قائل معینی ندارد و فقط در تنها حدیثی که مستند شرعی مجازات «قواد» است، به آن تصریح نموده‎اند؛ اما اکثر فقها به دو قول آخر ملتزم شدهاند (محمدی، 1392).
القیاده هو الجمع بین الرجال و النساء فی الزنا، و بین الرجال و الرجال للواط و بین النساء و النساء للسحق. البته قیادت معمولاً به همان اولی اطلاق می‌شود، به دومی کمتر و به سومی هم کمتر (سبحانی، 1389).
دراین قسمت بحث آراء برخی از فقها که به این دو نظر معتقدند، ذکر می‎گردد:
گروه اول:جمع بین زن و مرد را از روایت اثبات می‎کنند و جمع بین مردان را اجماعی میدانند که عبارتند از:
شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور؛ » (شیخ مفید، بی تا)
شیخ طوسی: «الجامع بین الرجال و النساء و الرجال و الغلمان للفجور؛ قیادت یعنی به هم رساندن مردان و زنان یا مردان و پسران برای بی اخلاقی» (شیخ طوسی، بی تا)؛
علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط: قواد کسی است که جمع می بندد (به هم می رساند) میان مردان و زنان برای زنا و میان مردان و پسران برای لواط » (علامه حلی، 1414ق)؛
محقق حلی: «و اما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط؛ قیادت جمع بین زن و مرد برای زنا یا مردان و پسران برای لواط است» (محقق حلی، 1404ق)؛
ابن ادریس: «الجامع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور؛ قیادت یعنی رساندن زنان و مردان یا مردان و پسران برای بی اخلاقی » (ابن ادریس، 1408ق)؛
نجفی: «و اما القیاده فهی الجمع من الرجل او المرأه بین الرجال و النساء للزنا او بین الرجال و الرجال ولو صبیانا للواط»؛ قیادت یعنی به هم رساندن مردی یا زنی بین مردان و زنان برای زنا یا بین مردان و مردان حتی پسر برای لواط (نجفی، بی تا)؛
امام خمینی: «القیاده و هی الجمع بین الرجل و المرأه او الصبیه للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط؛ قیادت رساندن مرد و زن یا دختر برای زنا یا مرد با مرد یا پسر برای لواط» (امام خمینی (ره)، 1366).
بنابراین از منظر این دسته از فقها، قیادت شامل جمع بین مردان هم میشود. پس از نظر ایشان قیادت، عملی مجرمانه است که برای به هم رساندن دو فرد به منظور ارتکاب عمل منافی عفت، صورت میگیرد.
گروه دوم:جمع بین زنان راهم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نمودهاند. برخی از فقها که قائل به این نظر میباشند، عبارت است از:
صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور؛ قیادت جمع بین مرد یا غلام یا بنده یا بین زنان برای بی اخلاقی است» (به نقل از محمدی، 1388: 172)؛
ابن حمزه: «القیاده الجمع بین الفاجرین للفجور
؛ قیادت جمع میان فاجرین برای بی اخلاقی است» (ابن حمزه، بی تا)؛
ابن سعید هذلی: «الجامع بین الرجال و النساء و النساء و الرجال و الغلمان للفجور…؛ قیادت جمع بین مردان و زنان و زنان و مردان و پسران برای بی اخلاقی است»؛
شهید ثانی: «و القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق؛ قیادت جمع میان انجام دهنده فحشا از عمل زنا و لواط و مساحقه است» (شهید ثانی، 1375)؛
موسوی خویی: «القیاده حرام و هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم؛ قیادت حرام است و آن در لغت تلاش میان افرادی برای دخول حرام است» (موسوی خویی، 1417ق).
عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت»راجمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه میدانند. اما مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه میفرماید: «و ان لم اتحققه لغهً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول».جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمیشود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادتجمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد؛ چه رسد به جمع بین زنان.در این مرحله میتوان این سؤال را مطرح نمود که اگر جمع بین زنان از مدلول قیادت خارج است، پس جمع بین مردان به چه دلیلی در مدلول آن داخل است؟ چون اولاً: جمع بین زن و مرد معنای مجازی قیادت است. ثانیاً: آن گونه که از ظاهر حدیث برمیآید، امام صادق (ع) از لفظ «قواد» آنچه را که اکنون متعارف است برداشت نکرده و پس از توضیح راوی، امام (ع) حکم آن را بیان میکند.راوی درباره حد «قواد» از امام سوال مینماید و امام (ع) می‎فرماید: «قواد حد ندارد؛ بلکه باید به او پاداش داد».راوی میگوید:«فدایت گردم «قواد» بین زن و مرد به صورت حرام جمع میکند». امام میفرماید: «او قواد نیست»؛ او (مؤلف) بین زن و مرد برای انجام عمل حرام است.راوی میگوید: این همهمان است.
از این سؤال و جوابی که درباره معنای قواد بین امام صادق علیه السلام و راوی بیان شد، بدست میآید که قیادت درجمع بین زن ومرد هم متعارف نبوده است و الا امام (ع) از آن بیگانه نمیبود. پس چطور ممکن است جمع بین زنان را از مفهوم قیادت خارج کنیم، اما جمع بین مردان را از مصادیق آن برشماریم؟ اگر نص حدیث مناط و ملاک حکم است که فقط شامل جمع بین زن و مرد میباشد و اگر دلیل ایشان غیر از حدیث است، چون مساحقه و لواط هر دو از کبائر هستند، پس باید شامل هر دو بشود. چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که: «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است]اما[درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد،چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است.]ولی باید توجه نمود که [اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می گردد، اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود» (موسوی اردبیلی، 1413ق: 439).بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمیباشد و بر او حد قواد جاری نمیشود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر میگردد (محمدی، 1388: 172).
1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر
معنای مسکر و خمر
مسکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد (راغب اصفهانی،1363،ج2).
و در اصطلاح سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *