– قسمت 2

لیل در قوانین اینکوترمز ۲۰۱۰ در بعضی از موارد که تعهد و زور به انجام تشریفات صادرات یا واردات هست، تنها عبارت (در صورت ضرورت) اشاره شده.

دو اتفاق، اتاق بازرگانی بین المللی رو قانع کرد که انجام حرکتی دراین جهت به موقعه. اول اینکه، بازرگانان عموما از قوانین اینکوترمز فقط واسه قراردادهای فروش داخلی استفاده می کردن و دوم اینکه، در آمریکا ی آمریکا تمایل زیادی واسه اجرا قوانین اینکوترمز در تجارت داخلی به جای شرایط قبلی حمل و تحویل در قانون متحد الشکل تجاری (UCC)، هست.


  • 2

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو