متن کامل پایان نامه پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فنون پژوهش

     در همهٔ پژوهش هاى جامعه شناختى از روش علمى استفاده مى شود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل داده ها در شاخه هاى گوناگون بررسى جامعه شناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهش هاى جامعه شناختى عموماً به کار برده مى شوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونه گیری، و بررسى موردی.   

     در آزمایش که هم در آزمایشگاه و هم در میدان تحقیق مى تواند انجام گیرد، همهٔ متغیرها به جز یکى (متغیر مستقل) ثابت (یا کنترل شده) باقى مى مانند و جامعه شناس محقق متغیر مستقل خود را تغییر مى دهد تا ببیند که چه دگرگونى هائى در موضوع تحقیق وى پدید مى آید و سپس این دگرگونى ها را به دقت ثبت مى کند. فرق بررسى مشاهده اى با آزمایش این است که در این روش، محقق جامعه شناس متغیر مستقل خود را در کار دخالت نمى دهد، بلکه موضوع کار را در یک موقعیت طبیعى به دقت مورد مشاهده قرار مى دهد. از نمونه گیرى براى گردآورى داده ها – معمولاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه – استفاده مى شود، به گونه اى که از میان انبوه داده هاى راجع به یک موضوع، نمونه هاى طبقه بندى شده اى برگزیده مى شوند و سپس بر پایه این داده هاى نمونه گیرى شده تعمیم هائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مى شود. پژوهشگران جامعه شناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء یک پدیده استفاده مى کنند، بى آنکه کار خود را به صرف پرسشگرى یا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى یک مورد براى اثبات یک فرضیه کفایت نمى کند، اما غالباً به عنوان یکى از منابع فرضیه یا شواهد کار، مفید واقع مى شود.   

     همچنان که هریک از این فنون پژوهشى ابزار خاصى را براى یک جامعه شناس فراهم مى سازد که هریک از آنها نیز مزایا و مسائل خاص خود را دارد.   

آزمایش

     هرچند که آزمایش ها معمولاً در محیط آزمایشگاهى انجام مى گیرند، اما اگر بتوان متغیرهاى کنترل شده را ثابت نگهداشت، این روش را در میدان تحقیق جامعه شناسى نیز مى توان به کار بست. این به آن معنا است که در هر آزمایش خاص، فقط متغیر مستقل، که آزمایشگر آن را به دلخواه تغییر مى دهد، است که در طول بررسى از یک مرحله آزمایش به مرحله اى دیگر با یک منظور خاص تغییر مى پذیرد.     

     براى آنکه بتوان دریافت که تغییرات پیدا شده در متغیر مستقل چگونه بر نتیجهٔ آزمایش تأثیر مى گذارد، محقق جامعه شناس باید موضوع هاى خود را به یک گروه کنترل و دست کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. هدف از ایجاد گروه کنترل آن است که مبنائى براى مقایسه ایجاد شود: افراد این گروه در موقعیت آزمایشى و تحت تأثیر یک متغیر مستقل قرار مى گیرند و سپس واکنش هاى آنها با واکنش هاى گروه آزمایشى در برابر متغیر مستقل تغییر یافته، مقایسه مى شوند. پژوهشگر جامعه شناس با مقایسهٔ واکنش هاى این دو گروه، مى تواند دربارهٔ تأثیر تغییر متغیر مستقل به نتیجه گیرى مهمى دست یابد.

     مثال:    

      جامعه شناسى که بخواهد تأثیر تسهیلات سمعى و بصرى را روى دانشجویان اقتصاد دورهٔ لیسانس آزمایش کند باید، طى یک طرح آزمایشی، این دانشجویان را به یک گروه کنترل و دست کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. براى گروه کنترل یک درس پنجاه دقیقه اى ارائه مى شود که در آن معلم روى تخته سیاه از نمودارها و جدول اقتصادى و نظایر آن استفاده مى کند. به دانشجویان گروه آزمایشى نیز همین مقدار درس ارائه مى شود ولى در آن از تسهیلات سمعى و بصرى مانند اسلاید و فیلم به جاى نمودارهاى تصویرشده روى تخته سیاه استفاده مى شود. محقق جامعه شناس با مقایسهٔ بازدهٔ یادگیرى دو گروه مى تواند دربارهٔ تأثیر آموزشى تسهیلات سمعمى و بصرى به نتایجى تقریبى دست یابد.     

     در مثال بالا، جامعه شناس مى خواهد اطمینان یابد که تنها وجود یا عدم وجود تسهیلات سمعى و بصرى – و نه عاملى دیگر – بود که بر بازدهٔ آزمایش او تأثیر گذاشته است. او براى آنکه به این اطمینان برسد، باید از پیش مطمئن باشد که دانشجویان گروه کنترل و گروه آزمایشى اساساً هیچ اختلافى با هم نداشته باشند. براى همین، او باید گروه هائى را برگزیند که تنها تفاوت آنها با هم این باشد که یکى از تسهیلات سمعى و بصرى برخوردار بوده و دیگرى این برخوردارى را نداشته باشد.    

     براى گزینش و تنظیم گروه هاى کنترل و آزمایشی، دو روش اساسى وجود دارد. روش نخست، فن گزینش جفت همطراز نامیده مى شود؛ در این روش، آزمایشگر در برابر هر فردى در گروه کنترل فرد همطراز دیگرى را در گروه آزمایش جاى مى دهد (افراد همطراز از جهت برخى متغیرهاى اساسى درست مانند همدیگر هستند.) روش دیگر، فن گزینش تصادفى است؛ در این روش، افراد گروه هاى کنترل و آزمایشى برحسب یک انتخاب تصادفى آمارى برگزیده مى شوند.  

مثال:    

     در اینجا باز همان آزمایش تأثیر تسهیلات آموزشى سمعى و بصرى را در نظر بگیرید. براى گزینش گروه هاى کنترل و آزمایشى برحسب فن گزینش جفت همطراز، آزمایشگر باید مطمئن باشد که گروه هاى آن براى مثال، متشکل از تعداد برابرى از دانشجویان سال هاى مختلف باشند. در این مورد، براى هر دانشجوى سال اول در گروه آزمایشى یک دانشجوى سال اول در گروه کنترل در نظر گرفته مى شود و در مورد دانشجویان سال هاى دیگر نیز همین برابرى رعایت مى شود. متغیرهاى دیگرى چون جنسیت دانشجویان را نیز باید به همین نحو در نظر گرفت. در این مورد، آزمایشگر باید تعداد دانشجویان دختر سال هاى مختلف را در گروه هاى کنترل و آزمایش همطراز کند. (گزینش متغیرهائى چون جنس، سن و علائق مذهبی، در انتخاب گروه کنترل اهمیت دارد و انتخاب گروه آزمایشى البته به ماهیت آزمایش موردنظر بستگى دارد.)  

مثال:    

     گزینش افراد گروه هاى کنترل و آزمایش، مى تواند از طریق فن گزینش تصادفى نیز انجام گیرد. در این مورد، آزمایشگر مى تواند فهرستى الفبائى از دانشجویان تنظیم کند و با ترتیب الفبائى آنها را به گروه هاى کنترل و آزمایشى تقسیم کند. (از روش هاى دیگرى نیز چون قرعه کشى نیز مى توان در این فن استفاده کرد.)    

نقش هاى جامعه شناسى

جامعه شناس به عنوان یک دانشمند

     او در این نقش سرگرم پژوهش علمى است و اطلاعاتى را دربارهٔ زندگى اجتماعى گردآورى و سازماندهى مى کند. تقریباً بیشتر محققان جامعه شناس براى دانشگاه ها، مؤسسات دولتی، بنیادها یا شرکت ها کار مى کنند. جامعه شناس دانشگاهى ممکن است هم در کار تعلیم باشد و هم در پژوهش هائى که هزینه آن را یا خود دانشگاه تأمین مى کند و یا مؤسسات خارج از دانشگاه. او به عنوان یک دانشمند پژوهشگر، هدف عمده آن باید این باشد که جهت روندهاى جامعه را پیش بینى کند تا عامهٔ مردم خود را براى تحولات آتى آماده کنند او در این نقش، ممکن است بر تصمیم گیرى هاى مربوط به خط مشى عمومى مستقیماً تأثیر گذارد. 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه با موضوع پژوهش جامعه شناختى و روش هاى تخصصى آن

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو