پایان نامه برق قدرت : احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق

 مطالب این پست : پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق 116 صفحه
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
پایان نامه برق – قدرت

دانشکده مهندسی
 
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت
 
 
موضوع :
احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق
و نصب ترانس
 
استاد راهنما :
جناب آقای مهندس شکری
 
نگارش :
آرمان میر شاهی – محمد رضا قدرتی
فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول 4
1-1 آشنایی با انواع شبکه های توزیع 4
2-1 شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد 6
شبکه های هوایی و متعلقات آن 9
3-1 هادیهای جریان الکتریکی 9
1-3-1 سیمهای هوایی 10
حداقل سطح مقطع 10
2-3-1 انواع کابلها 11
3-3-1 انتخاب مقطع کابل 14
4-3-1 شرایط خواباندن کابلها در کانال 14
4-1- سر کابل 15
5-1 مفصل 16
6-1- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو 17
1-6-1 شبکه های باز 17
2-6-1 شبکه های حلقوی بسته 18
3-6-1- شبکه های ستاره ای 18
4-6-1- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی 18
فصل دوم  
حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین 18
1-2 اتصال به زمین 19
طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف 21
2-2 ایمنی 22
1-2-2 تقسیم بندی ایمنی 22
3-2- لوازم ایمنی انفرادی 24
4-2 حریم و فواصل مجاز 26
1-4-2 انواع حریم 27
حریم ایمنی برای شبکه ها 28
فصل سوم  
1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه 29
1-1-3- طبقه بندی پایه ها 29
2-1-3- انواع پایه های بتنی 31
2-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق 33
3-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز 34
4-3- انواع مهار از نظر نیرو 41
5-3- تجهیزات یک تیر میانی 20 کیلوولت 42
6-3- تجهیزات یک سکشن میانی 43
7-3- تجهیزات یک سکشن انتهایی 43
8-3- دستگاههای منصوبه روی شبکه 20 کیلوولت 44
9-3- تابلوهای الکتریکی 46
فصل چهارم  
1-4- محاسبات مکانیکی خطوط 49
2-4- تاثیر یخ 52
1-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی 52
2-2-4- منحنی سیم 53
3-4- محاسبات کشش سیم 54
4-4- نیروی ناشی از باد روی هادی 54
5-4- محاسبات الکتریکی خط 55
متعلقات سیمهای هوایی 55
1-5-4- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر….. 56
2-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه 57
3-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی 57
4-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط 57
5-5-4- محاسبه سیم مهار 58
6-5-4- محاسبه فونداسیون……. 58
7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف …. 59
8-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط 60
فصل پنجم  
محاسبات روشنایی 64
الف) طراحی روشنایی داخلی 64
1-5- راهرو و سرویس بهداشتی 64
2-5- سرویس بهداشتی و حمام 65
3-5- آشپزخانه 66
4-5- هال و پذیرایی 67
5-5- اتاق خواب 68
ب) طراحی روشنایی پارکینگ 69
ج) طراحی روشنایی خیابان 74
فصل ششم  
1-6- طرح و نظارت 78
2-6- چگونگی تهیه پروژه 79
3-6- نظارت پروژه 80
4-6- اجرا پروژه 81
5-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست 20 کیلو ولت 82
6-6- برآورد پروژه از نظر کالا 90
7-6- گروههای اجرایی 92
 فصل هفتم  
1-7- اداره بهره برداری 96
1-1-7- واحد تعمیرات هوایی 97
2-1-7- واحد تعمیرات زمینی 99
3-1-7- واحد روشنایی معابر  
4-1-7- واحد بالانس وارتینگ 101
5-1-7- واحد سرویس پستها 104
6-1-7- واحد اتفاقات و عملیات 105
2-7- اداره بازرسی 106
3-7- اداره خدمات مالی و اداری 106
4-7- اداره خدمات مشترکین 106
5-7- نحوه کار با خط گرم 20 کیلوولت 107
1-5-7- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار 20 کیلو ولت 108
6-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم 108
1-6-7- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد 112
7-7- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف 113
ضمیمه 117

 
مقدمه
علیرغم تلاشی ارزنده ای که سیستم توزیع در اقتصاد کشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی که در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است که چنانچه به این سیستم از صنعت توجه کافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای کل صنعت برق انتظار داشت.
به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه کمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد که پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حرکتی است که سیستم توزیع نیازمند آن است.
بحث دیگری که می توان مطرح کرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند که این سیستم از نظر تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ک سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به کل سرمایه گذاری از درصد کمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع کالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل که در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیک پر شود و در جهت افزایش کارائی و کاهش هزینه از طریق مکانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح که می تواند کاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.
بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور کلی سیاست و روالی که در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را رکن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در کل مجموعه برق نداشته در حالی نکات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است که در صورت رعایت جوانب کار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد که به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای کلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.
یکی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبکه های توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید که به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از کامپیوتر برای طراحی شبکه ها استفاده از کارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نیاز به تهیه طرحهایی است که در آنها به:
– بهترین روشها
– مناسبترین استانداردها
– با کیفیت ترین کالاها
– بهترین و کم هزینه ترین عملیاتها
– اجرای مناسب در نوسازی
– بهره برداری مناسب
– جلوگیری از دوباره کاریها و ضایعات
– فنی ترین روشها
– اقتصادی ترین روشها
توجه کافی و لازم به عمل آید طرح و پروژه پیوست با توجه به نکات مذکور تهیه گردیده که امید است مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق 116 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *