پایان نامه کامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها

 مطالب این پست :  پایان نامه کامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها 140 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 
 
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده برق و کامپیوتر
 
 

پروژه کارشناسی

 
موضوع

آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر،

و کاربرد آنها

 
 
 
استاد راهنما
سرکار خانم طباطبایی
 
 
 
 
دانشجو
سید محسن قریشی
 
 

چکیده پایان نامه
نام دانشجو : سید محسن قریشی
عنوان پایان نامه : آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها
مقطع تحصیلی : کارشناسی
استاد راهنما : سرکار خانم طباطبایی
رشته و گرایش تحصیلی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
دانشکده : برق و کامپیوتر
دانشگاه : شهید بهشتی تهران
تاریخ : بهمن 1384
 
چکیده
در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. هر آتاماتون سلولی عبارت است از یک سیستم گسسته که بصورت شبکه ای منظم از سلولها بوده و هر سلول آن در بازه های زمانی گسسته برطبق رفتار همسایگانش، تغییر حالت می دهد. آتاماتون یادگیر نیز آتاماتونی است که طبق یک الگورتیم یادگیری و نیز تعامل با محیط، می تواند برداشتهای خود را از محیط بروز کند. در این پروژه سعی شده با معرفی مدل مخفی مارکوف، نوعی از الگوریتمهای تناظر بین دو گراف و نیز ارائه کد منبع تعدادی از برنامه های شبیه سازی، نمونه هایی از کاربردهای گوناگون این دو مفهوم (آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر) معرفی شود.
کلمات کلیدی
1- آتاماتون سلولی               2- آتاماتون یادگیر    3- تناظر گراف          
4- مدل مخفی مارکوف           5- آتاماتون قطعی     6- آتاماتون تصادفی
 
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………….. صفحه
1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………
2- آتاماتون سلولی……………………………………………………………………………………………………………..
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
2-2- تاریخچه آتاماتون سلولی……………………………………………………………………………
2-3- ساده ترین آتاماتون سلولی……………………………………………………………………….
2-4- آتاماتون سلولی معکوس پذیر……………………………………………………………………
2-5- آتاماتون سلولی Totalistic………………………………………………………………………….
2-6- استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی………………………………….
2-7- آتاماتونهای وابسته…………………………………………………………………………………….
2-8- آتاماتون سلولی در طبیعت…………………………………………………………………………
2-9- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………..
3-آتاماتون یادگیر………………………………………………………………………………………………………………..
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-محیط……………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-تعریف محیط از دیدگاه منطقی………………………………………………….
3-2-1-1- موجودیتهای محیط منطقی…………………………………….
3-2-2- رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن……………………………………..
3-3- آتاماتون………………………………………………………………………………………………………..
3-3-1- چگونگی عملکرد آتاماتون…………………………………………………………
3-3-2- رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی…………
3-3-2-1- آتاماتون قطعی………………………………………………………..
3-3-2-2- آتاماتون تصادفی……………………………………………………
3-3-2-3- مثالی از آتاماتون قطعی…………………………………………
3-4- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون……………..

…………………………………….

3-5- آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر……………………………..
3-5-1- آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت………………………………………………
3-5-1-1- آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)…………………………….
3-5-1-2- آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))…………..
3-5-1-3- آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline)).
3-6- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………..
4-تعریف مدل مخفی مارکوف……………………………………………………………………………………………..
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
4-2- تعریف مدل مخفی مارکوف………………………………………………………………………….
4-3- فرضیات در تئوری HMM………………………………………………………………………….
4-4- سه مسأله مبنایی در HMM: …………………………………………………………………….
4-4-1 مساله تخمین و الگوریتم مورد استفاده ……………………………………
4-4-2- مسأله رمزگشایی و الگوریتم Viterbi:…………………………………….
4-4-3- مسأله یادگیری………………………………………………………………………….
4-5- معیار Maximum Likelihood (ML):………………………………………………………….
4-5-1- روش Baum-Welch ………………………………………………………………..
4-5-2- روش Gradient base………………………………………………………………..
4-5-2-1- گذارهای احتمالاتی در Gradient…………………………….
4-6- احتمال مشاهدات در Gradient……………………………………………………………………..
4-6-1- معیار Maximum Mutual Information (MMI)………………………
4-7- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………..
5- حل مسائل تناظر گرافها و آتاماتون های یادگیر……………………………………………………………
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
5-2- استفاده از آتاماتون یادگیر برای تناظر بین دو گراف……………………………….

5-2-1- ساختن گراف های تصادفی………………………………………………………..

5-2-2- آتاماتون یادگیر و تناظر دو گراف……………………………………………

5-2-2-1- استفاده از اتصال های مشابه Tsetline

به عنوان آتاماتون مهاجرت اشیاء…………………………………………….

5-3- نتایج شبیه سازی های مختلف برای آتاماتون Tsetline………………………….

5-4- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………..
6- نمونه برنامه های کاربردی شبیه ساز آتاماتون های سلولی…………………………………….
6-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
6-2- برنامه pattern matching…………………………………………………………………………….
6-2-1- ارائه source code برای برنامه pattern matching………………..
6-3- برنامه پیاده سازی game of life توسط conway ……………………………………
6-3-1- ارائه source code برای برنامه conway ……………………………….
6-4- برنامه شبیه سازی آتاماتون سلولی…………………………………………………………
6-4-1- ارائه source code برای برنامه midi sampler ………………………
6-5- پیاده سازی conway بصورت trap door …………………………………………………
6-5-1- ارائه source code برای trap door ………………………………………..
6-6- پیاده سازی conway بصورت population ……………………………………………….
6-6-1- ارائه source code برنامه population…………………………………….
6-7- پیاده سازی یک نمونه آتاماتون سلولی خاص یک بعدی و دو حالته …….
6-7-1- ارائه source code برای آتاماتونی یک بعدی و دو حالته………
6-8- برنامه تجسم و creatur sampler………………………………………………………………..
6-8-1- ارائه source code برای برنامه creatur sampler ………………….
6-9- پیاده سازی دو بعدی Conway…………………………………………………………………..
6-9-1- ارائه source code……………………………………………………………………
6-10- پیاده سازی یک آتاماتون سلولی دو حالته و دو بعدی عمومی……………..
6-10-1 ارائه source code ………………………………………………………………….
6-11- برنامه شکار رنگهای Dave……………………………………………………………………….
6-11-1 ارائه source code برنامه dave………………………………………………
6-12 خلاصه………………………………………………………………………………………………………….
ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………….
قسمت اول ………………………………………………………………………………………………………………
قسمت دوم………………………………………………………………………………………………………………
قسمت سوم…………………………………………………………………………………………………………….
قسمت چهارم…………………………………………………………………………………………………………..
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه کامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها 140 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *