پایان نامه برق الکترونیک – سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

  ** دانلود متن کامل پایان نامه برق الکترونیک با فرمت ورد  word **

موضوع : سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                 صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: تولید اشعه……………………………………………………………………………….. 2

  • تولید اشعه X………………………………………………………………………………… 3

2-1- تخلیه الکتریکی در گازهای رقیق……………………………………………………….. 5
3-1- اشعه کاتدیک………………………………………………………………………………….. 5
4-1- مولدهای اشعه X……………………………………………………………………………. 6
5-1- بتاترون Betatron……………………………………………………………………………. 8
6-1- دستگاههای مولد اشعه X………………………………………………………………… 9
7-1- مدار دستگاه مولد اشعه X با ترانسفورماتور ……………………………………. 10
8-1- تولید اشعه X نافذ…………………………………………………………………………… 12
9-1- شتاب دهنده خطی…………………………………………………………………………… 13
10-1- خواص اشعه X……………………………………………………………………………. 15
11-1- اشعه نرم…………………………………………………………………………………….. 15        
12-1- پدیده های مربوط به انتشار اشعه X در ماده………………………………….. 16
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه………………………………………………………………. 19

  • نماد کلی یک دستگاه اشعه X………………………………………………………….. 20

2-2- شرح عمومی دستگاه اشعه X…………………………………………………………… 21
3-2- X- RAY………………………………………………………………………………………… 24
فصل سوم: سخت افزار……………………………………………………………………………. 28

  • معرفی کلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه………………………………. 29

1-1-3- سیستم سوئیچهای اصلی…………………………………………………………….. 29
2-1-3- سیستم برق Power……………………………………………………………………… 30
3-1-3- سیستم چشم الکترونیکی……………………………………………………………… 31
4-1-3- سیستم کنترل…………………………………………………………………………….. 32
5-1-3- سیستم تسمه نقاله………………………………………………………………………. 34
6-1-3- سیستم تولید اشعه X………………………………………………………………….. 36
7-1-3- سیستم تولید تصویر…………………………………………………………………… 36
2-3- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system……………………………….. 37
1-2-3- مدار Fan unit , Power- on……………………………………………………………. 39
3-3- سیستم تغذیه Power system…………………………………………………………….. 40
1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC……………………………………………………. 40
2-3-3- کلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY………………….. 41
4-3- سیستم چشم الکترونیکی Lightbarrir system………………………………………. 43
5-3- سیستم کنترل Control system………………………………………………………….. 48
1-5-3- کی برد (Keyboard)…………………………………………………………………….. 50
2-5-3- سوئیچ سرویس service switch…………………………………………………….. 51
3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch……………………………………………………….. 51
4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top…………………………………………………………………. 51
5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer. 51
6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده 1 ثانیه Luggage counter……………….. 52
6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system………………………………………………… 52
1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تکفاز………………………………………………… 52
2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit…………………………… 55
3-6-3- MOTION PICK UP…………………………………………………………………… 58
7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X………………………………. 59
1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY…………………………………………………. 60
2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION…………………………. 61
3-7-3-آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION……………………………………… 61
4-7-3- آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION…………………………………….. 61
5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on……………………………… 63
8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System………………………………….. 63
1-8-3- خط الکترونیکی line electronics…………………………………………………….. 64
2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-)………………………… 67
9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing……………………………………….. 67
1-9-3- در وضعیت offset (جبران)،…………………………………………………………. 68
10-3- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs………………. 69
11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3………………………………. 70
فصل چهارم: نرم افزار…………………………………………………………………………….. 73
مقدمه: نرم افزار، صفحه کلید (کی برد) Keyboard……………………………………….. 74
1-4- روشن کردن سیستم………………………………………………………………………. 77
2-4- پروسه بازرسی……………………………………………………………………………… 78
1-2-4- وقفه و تداوم بازرسی…………………………………………………………………. 80
2-2-4- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها………………………………………. 82
3-4- برنامه ریزی سیستم……………………………………………………………………….. 83
1-3-4- منوی اصلی MAIN MENU…………………………………………………………. 84
2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU………………………………….. 86
3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP…………………………………………….. 88
4-3-4- بزرگنمایی ZOOM……………………………………………………………………… 89
5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING………………… 90
6-3-4- جاروب یا مرور معکوس REVERSE SCANNING……………………….. 90
4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION………………………………………. 91
1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image…………………………………………………. 92
2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد……………….. 92
3-4-4- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT……………………………. 93
5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT………………………….. 98
6-4-4- کنتراست اضافی HIGH………………………………………………………………. 98
7-4-4-تابع CAT……………………………………………………………………………………. 98
8-4-4- تابع NEG (منفی)………………………………………………………………………… 99
9-4-4- تصویر رنگی HI- CAT……………………………………………………………….. 99
10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT………………………………. 100
11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT…………………………………………… 101
1-11-4-4- تابع تمرکز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION)………………………….. 101
2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM……………………………….. 102
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. 103

 

 
مقدمه
حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح یک کشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملکت متمرکز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مکانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متکی باشد بر این اعتقاد فلسفه محصولات کمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده که بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امکان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد کرده است در این گزارش دستگاه اشعه X مورد بررسی قرار گرفته است که در مبادی فرودگاهی و گمرکات و ادارات پست استفاده گردیده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه برق الکترونیک – سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
 
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو