پایان نامه تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال رشته نرم افزار کامپیوتر

تعداد صفحات پایان نامه: 100 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه

با ایجاد سیستم های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده های حجیم در سیستم های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمی توان مانع از بیشتر شدن حقوق آن ها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن ها می نمایند.

مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه ای می باشند که انجام آن ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.

کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن ها می نمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می افتند، به راحتی امکان پذیر نیست. همانطور که مشاهده می شود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه های رفتاری می باشد.

یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده می باشد. به عبارت دیگر این سیستم ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس العمل نشان می دهند.

پایگاه داده فعال با افزودن قوانین به پایگاه های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین می باشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم می باشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیکترین بیان به زبان طبیعی می باشد، سیستم را وادار به عکس العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند .

پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به «پشتیبانی گسترده تر قیود جامعیت و سازگاری داده ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و…» می باشد.

همانطور که گفته شد آنچه که به طور معمول باعث می شود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس العمل سیستم در مقابل وضعیت هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می آید. این وضعیت ها می تواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم های پایگاه داده با رعایت اصول پایه ای که در زیر به آن اشاره می شود به طور عام پایگاه داده فعال نامیده می شوند .

اینگونه سیستم ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه داده فعال است بتواند از آن به عنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان به عنوان یک پایگاه داده معمولی از آن استفاده نمود).

در اینگونه سیستم ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد، شرط و واکنش می باشند.

این سیستم ها باید دارای یک مدل اجرایی باشند. به این ترتیب که با بروز رویداد و صحت شرط، واکنش قانون اجرا شود. یک پایگاه داده فعال باید قادر به آشکارسازی رویدادها و بررسی شرط قوانین فعال و اجرای فرامین واکنش باشد.

علاوه بر موارد فوق، بهتر است در این سیستم ها محیط مناسبی برای تعریف و امکان کامپایل کردن قوانین فراهم شود که به کاربر در تعریف قوانین کمک کند.

فازی سازی پایگاه های داده فعال با هدف نزدیکتر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهای کاربران پایگاه داده فعال، فازی می باشد. به عنوان نمونه در تقاضاهایی نظیر عدم تعلق پاداش به کارمندان «کم کار»، «افزایش» فشارخون، محاسبه حقوق کارمندان در «پایان» هر ماه و… از کلمات فازی استفاده شده است که عدم پشتیبانی مفاهیم فازی و به کار بردن مقادیر دقیق منجر به حصول نتایج نامطلوب در برخی سیستم های کاربردی می شود.

تفاوت اصلی در فازی سازی پایگاه داده فعال با سایر سیستم های فازی، در نوع تعریف قوانین می باشد. به این ترتیب که در تعریف قوانین در اینجا از سه جزء اصلی رویداد، شرط و واکنش استفاده می شود در صورتی که سیستم های مبتنی بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واکنش تشکیل شده اند اما فازی نمودن شرط و واکنش قوانین در پایگاه های داده فعال تفاوت چندانی با شرط و واکنش فازی در سیستم های مبتنی بر قانون ندارد و در فازی نمودن رویداد نیز می توان از همان سیاق رویدادهای فازی استفاده نمود این بحث توسط ولسکی و بوازیز در  مطرح شده است.

در این پایان نامه سعی شده است بحث های مطرح شده در پایگاه های داده فعال فازی بطور خلاصه بررسی شود. همچنین در ادامه با معرفی عمل رونوشت برداری و بکارگیری قوانین فازی(تریگرهای فازی) در عمل رونوشت برداری روش بهبود یافته جدیدی معرفی می شود.

1-2 مروری بر فصول پایان نامه

در ادامه این پایان نامه در فصل دوم مفاهیم پایگاه داده فعال ارائه شده است. همچنین مدل اجرایی، نمونه هایی از این نوع پایگاه داده و برخی کاربردهای پایگاه داده فعال در ادامه این فصل آمده است.

در فصل سوم مختصری از مفاهیم فازی ارائه شده است.

فصل چهارم شامل چگونگی پشتیبانی مفاهیم فازی در بخش های مختلف یک پایگاه داده فعال می باشد.

فصل پنجم به بیان طرح استفاده از تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال جهت ارائه روش جدید رونوشت برداری فازی می پردازد و مزایای استفاده از روش رونوشت برداری فازی نسبت به روشهای مرسوم قدیمی غیر فازی با یک نمونه پیاده سازی شده مقایسه می گردد.

فصل ششم به بیان چگونگی پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال غیر فازی و نیز پیاده سازی رونوشت برداری فازی بوسیله آن می پردازد.

 

 

 

فصل دوم: پایگاه داده فعال

 

پایگاه داده فعال با هدف افزودن تعامل به پایگاه داده و با استفاده از تعریف قوانین ایجاد شد. اولین پایگاه داده فعال، توسط Dayal و همکارانش در یک پروژه دانشگاهی به نام Hipac مطرح شد. پایگاه داده این نرم افزار همانند Samos شی ءگرا می باشد. علاوه بر پایگاه های داده فعال شی ءگرا سیستم هایی با پایگاه داده ی فعال رابطه ای نیز ایجاد شده اند که از جمله آن ها می توان Starburst و [18]Arial را نام برد، این نوع پایگاه های داده به جای واکنش در مقابل فراخوانی متد یا تغییر خصیصه ها به تغییر، حذف و اضافه در جداول پایگاه داده حساس می باشند .

 

پایگاه داده فعال دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین می باشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده نظیر سازماندهی، مدیریت و پشتیبانی داده ها می باشد. بخش دوم یا مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهایی است که در سیستم اتفاق می افتند.

 

2-1 مدیریت داده

این بخش مسئول حفظ خواص پایگاه داده می باشد، به طوری که طراحان می توانند از قابلیت های پایگاه داده فعال همانند یک پایگاه داده معمولی استفاده نمایند. ضمن اینکه می توان خواص پایگاه داده را در یک پایگاه داده فعال به صورت مطلوب تری ایجاد نمود.

برقراری قیود جامعیت پشرفته تر در پایگاه داده: این قیود در یک پایگاه داده معمولی فقط روی یک جدول قابل تعریف می باشند در حالی که با استفاده از قوانین پایگاه داده فعال، امکان تعریف محدودیت بر روی چندین جدول نیز وجود دارد.

سازگاری بیشتر: سازگاری بین داده ها با استفاده از قوانین به صورت گسترده تری پشتیبانی می شود.

2-2 مدیریت قوانین

پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین تعامل را به پایگاه داده می افزایند. این امر باعث می شود بدون استفاده از کدهای نرم افزارهای خارجی به رویدادهای سیستم در درون پایگاه داده پاسخ داده شود، در نتیجه تغییر در ضوابط سیستم کاربردی با کمترین هزینه و با تغییر قوانین به راحتی امکان پذیر است.

در این فصل انواع تعریف و پیچیدگی های رفتاری قوانین در این نوع سیستم ها و مدل های اجرایی متفاوت (با توجه به تعریف یک قانون) ارائه خواهد شد.

2-2-1 تعریف قانون

در پایگاه داده فعال هر قانون دارای سه بخش رویداد، شرط و واکنش می باشد و قانونی دارای هر سه جزء فوق باشد اصطلاحاً ECA نامیده می شود.

Rule      Rule_Name

[ON      Event]

[IF         Condition]

THEN   Action

به طور کلی وجود دو جزء رویداد و شرط در تعریف قوانین می تواند اختیاری و یا اجباری باشد. در برخی نمونه های پیاده سازی شده پایگاه داده فعال تنها تعریف یکی از دو جزء اختیاری است یعنی امکان عدم تعریف رویداد در قانون وجود دارد و حضور شرط اجباری است. در زبان هایی که تعریف هر دو جزء اختیاری باشد، تعریف یکی از آن ها در هر قانون الزامی است در غیر این صورت تبدیل به یک قانون همیشه درست می شود.

در صورت حذف شرط (EA Rule) با بروز رویداد، واکنش آن اجرا می شود و با حذف رویداد (CA Rule) در صورت برقراری شرط، واکنش قانون مربوطه به اجرا درمی آید.

در این قسمت ابتدا به شرح مختصری از هر سه جزء قانون و نکاتی که در استفاده از ECA باید رعایت شوند می پردازیم و سپس انواع رفتارهای مدل اجرایی پایگاه داده فعال بیان می شود.

 

1)رویداد:

رویدادها در نقطه ای از زمان اتفاق می افتند و به سه صورت تقسیم بندی می شوند. در نوع اول با توجه به منبع به وجود آورنده خود به هفت گروه ساختاری، انتزاعی، تراکنش، کاربر، استثناء، زمان، خارجی تقسیم می شوند.

در نوع دوم با توجه به اینکه از یک رویداد ساده تشکیل شده اند یا از ترکیب جبری منطقی رویدادهای ساده به وجود آمده اند به دو گروه ساده و مرکب تقسیم می شوند.

در نوع سوم با توجه به زمان بروز نمونه های یک رویداد به سه گروه آغازین، میانی و پایانی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از انواع رویدادها در این سه گروه می پردازیم.

انواع رویدادها با توجه به منبع به وجود آورنده آن ها عبارتند از :

ساختاری: یک رویداد به دلیل انجام عملیاتی روی ساختار پایگاه داده فعال می شود (در مدل رابطه ای تغییر و حذف و اضافه یک رکورد و در مدل شی ءگرا تغییر خصیصه ها، فراخوانی متد و ارسال پیام).

ON Update emp.id

انتزاعی: رویداد به صورت واضح توسط طراح یا برنامه کاربردی فعال می شود (طراح می تواند گرفتن یک گزارش خاص را یک رویداد معرفی کند که در صورتی که یک مجموعه تهی تولید نکند یک رویداد انتزاعی است).

تراکنش: رویدادها، دستورالعمل های تراکنشی نظیر Start و Abort و Commit می باشند.

ON Begin Transaction Emergency

کاربر: رویداد به دلیل عملکردها و مکانیزم های برنامه نویسی فعال می شود (دادن پیام مناسب به کاربری که مشغول وارد کردن داده می باشد).

استثناء: انجام عملیات غیرمجاز در سیستم موجب بروز این نوع رویداد می شود (دستیابی غیرمجاز کاربران به اطلاعاتی که مجوز مناسب آن را ندارند).

زمان: این نوع رویدادها در نقطه ای از زمان فعال می شوند (مثلاً اول هر ماه).

خارجی: رویدادهایی که به دلیل وقوع رویدادی در خارج از سیستم بروز می کنند در این گروه قرار می گیرند (فشردن کلید).

 

در نوع دوم رویدادها به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می شوند. رویدادی که تنها از یک جزء تشکیل شده است ساده و رویدادهایی که از ترکیب جبری و منطقی رویدادهای ساده به دست می آیند مرکب نامیده می شوند.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو