دانلود پایان نامه رشته گرافیک درباره استندهای گرافیکی

 مطالب این پست :  پایان نامه درباره استندهای گرافیکی – دانلود پایان نامه رشته گرافیک

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی – کاربردی
مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی حوزه هنری تهران (سوره)
گروه آموزشی ارتباط تصویری (گرافیک)
 
 
پایان نامه
جهت دریافت درجه کاردانی
در رشته ارتباط تصویری (گرافیک)
 
 
موضوع :
هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی
 
استاد راهنما :
خانم منصوره حبیبی
 
پژوهش :
پگاه فولادی بوشهری
 
پیشگفتار
     شالوده دنیای امروز بر پایه علم بنا نهاده شده است و علم بصورتی طبقه بندی گردیده که توانسته اند تا حدود زیادی جوابگوی نیازهای بشری باشند به حدی که انسان امروز را وابسته به خود کرده اند. ارتباطات از جمله علومی است که ریشه ای دیرینه دارد و شاید بتوان گفت که از علوم مادر می باشد.
     امروزه وابستگی بشر به علم ارتباطات به حدی است که بدون آن زندگی برایش بسیار مشکل است ارتباطات مکمل تمام علوم است و چون رشته ای سایر دانش ها را به هم پیوند می زند ارتباطات چون درختی پر از شاخه های متعدد می باشد که تبلیغات یکی از شاخه های اصلی این درخت تنومند است.
     تبلیغات خود دارای شاخه های متعددی است ، چون تبلیغات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تجاری و غیره. که البته تمام این موارد بی تأثیر از تبلیغات فرهنگی نمی باشد. گرافیک از جمله علوم در حال پیشرفت و قابل تعمق و بررسی می باشد این هنر از قدیمی ترین علوم ارتباطی است که نقش بسزایی را در تمام زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تبلیغاتی دارد. بخصوص در مورد آخر می تواند با تکیه بر فرهنگ یک جامعه به تبلیغات تجاری آن جامعه جهت دهد پس با تکنیک گرافیک و با مطالعه جامعه شناسانه و روانکاوانه یک ملت و با نگرش به فرهنگ حاکمه بر آن جامعه می توان تبلیغات جامعه را به حد والای خود رسانید یا برعکس فرهنگ جامعه را به سقوط نزدیک کرد.
     امروزه ، تبلیغات یک کالا راههای بسیار متنوعی دارد. از تبلیغ تلویزیونی ، رادیویی و سینمایی
گرفته تا استفاده از بیلبوردها ( آگهی های دیواری ) پوسته ها و استندها ( در کنار پیاده روها ، سالن های نمایشگاهها ، موزه ها و ترمینالها ، استادیومهای ورزشی ) و نصب پوسترها بر بدنه اتوبوسهای شهری ، بخش تراکتهای تبلیغاتی و بخش انواع هدایای تبلیغاتی و مهمتر از همه در روزنامه ها و جملات البته رشته تبلیغات تنها به طراحان گرافیک مربوط نمی شود اما همانطور که گفتیم طراحان باتوجه به تخصیص و مطالعات مربوطه می توانند این تبلیغات را به سمت راه مثبت یا منفی جهت دهند. پس ابتدا به علم ارتباطات تصویری و تاریخچه آن می پردازیم سپس به بررسی گرافیک محیطی و تبلیغات خواهیم پرداخت و نوعی از تبلیغات ( بخش استند ) که در معرفی مکان یا یک کالا نقش بسزائی را دارد مورد بررسی قرار می دهیم.
چکیده
     هنر گرافیک همچون پوسته ای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.
     در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخه های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.
     قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می کند که خود نیز تقسیم بندی و انواع مختلفی را دارا می باشد.
     گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سه بعدی
( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گسترده ای دارد. گرافیک محیطی می تواند جنبه اطلاع رسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه های تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمی گیرند.   
     در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی می ب
اشند که در امر اطلاع رسانی و تبلیغات در جامعه ا
مروزی کاربرد فراوانی دارند.

     به طور کلی استندها را می توان به دو شاخه تقسیم نمود :
     1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می روند.
     2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.
     استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه ریزی می کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می توان به دو دسته تقسیم نمود :
     استندهایی که در فضای باز قرارمی گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و درباره هریک از این موارد توضیح داده شده است.
          قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
   
پیشگفتارمقدمه
فصل اول : هنر گرافیک
     1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک
   1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
فصل دوم : تبلیغات
   2-1- سابقه تاریخی تبلیغات
   2-2- تبلیغات چیست؟
   2-3- مضون تبلیغات
   2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
   2-5- بررسی رنگ در تبلیغات
       2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات
       2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
       2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
فصل سوم : گرافیک محیطی
   3-1- گرافیک محیطی
   3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی
   3-3 پیکتوگرامها
13
4
7
8
14
15
15
16
17
18
19
19
20
22
23
25
29

فهرست مطالب ( ادامه )
 

عنوان صفحه
   
       3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام   3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شکل ، بافت … )
   3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی
       3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی
       3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز
       3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته
فصل چهارم : استند
   4-1- استند چیست؟
   4-2- تقسیم بندی استندها
   4-3- طراحی گرافیکی استند
   4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد
   4-5- طراحی خط در استند
   4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی
       4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند
   4-7- تولید
   4-8- حرکت در استند
   4-9- تکامل طرحها
   4-10- انواع استند
3033
45
46
49
50
53
54
55
56
58
59
63
64
67
69
71
75

فهرست مطالب ( ادامه )
 

عنوان صفحه
   
   4-11- طرحهای ثابت و همیشگی   4-12- استندهای نمایشگاهی
   4-13- استندهای برتر
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ لاتین
فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده
گزارش کار عملی
7880
82
85
86
 

 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره استندهای گرافیکی

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *