دانلود پایان نامه

در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد. کسب برتری رقابتی مستلزم بهبود خدمات ارائه شده، است. با کشف رابطه عملکرد بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری، بانکهای مختلف بهتر میتوانند به نقاط ضعف خود پی برده و در نتیجه نیازهای مشتریانشان را به نحو بهتری درک کرده و برای رفع آنها بکوشند. لذا هدف ازاین تحقیق بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری استاز آنجا که بازاریابی و فلسفه آن کشف نیازهای مشتری و رفع آنها به بهترین روش ممکن است.

ملک اخلاق وهمکارانش(1390) در پژوهشی به بررسی استراتژیهای ناب و چابک و عملکرد بازاریابی شرکت پرداخته است. با توجه به تحولاتی که امروزه در ادارهی سازمان ها و سامانه های تولیدی بوجود آمده، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته و بکارگرفته می شوند. تفکر ناب که یکی از مهمترین آنها به شمار می آید، به سازمانی اشاره دارد که فرآیندها را بدون اتلاف منابع به انجام می رساند و یا با صرف منابع کمتر، تولید بیشتری را محقق می نماید. تکنیک چابک نیز یکی دیگر از انواع تکنیک های زنجیره تامین می باشد که به انعطاف پذیری می نگرد و بر پاسخگویی به تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار متمرکز است. الگوهای ناب و چابک امروزه مورد توجه بسیاری از شرکت های تولیدی که به دنبال بهبود در عملکردشان بوده اند، قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدکننده محصولات غذایی و آشامیدنیشهرستانرشتآغازگردید.

عطاران وهمکارانش (1391) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به این منظور سه دسته داراییهای مشهود، نامشهود و قابلیتها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساسیافته های حاصل از مدل دارایی های مشهود، داراییهای نامشهود و قابلیت های اصلی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد که دارایی های نامشهود، قابلیتها و دارایی های مشهود دارای اولویت اول تا سوم هستند که در بعد داراییهای مشهود به ترتیب، تنوع خدمات، خودبانکداری، زیرساخت، سرمایه و بازار، در بعد قابلیت ها، قابلیت های اجرایی، منابع انسانی و مدیریتی و در نهایت در بعد داراییهای نامشهود، عوامل درونی و بیرونی حائز اهمیتند و بر مزیت رقابتی پایدار در بانک ملت مؤثرند.

2-12-2) پیشینه خارجی

آرون وهمکارانش(2010) در پژوهشی به بررسی اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی پرداخته اند .این مقاله از این مسئله حمایت می‌کند که آن مدیرانی که (به عبارت دیگر شرکت‌ها) متوجه می‌شوند، محیط صنعتی‌شان آشفته است، دانش بهتر بازار و قابلیت‌های بازاریابی را توسعه می‌دهند. دانش بازار در فرآیند طرح‌ریزی قابلیت‌های بهتر بازاریابی مشارکت دارد. هر دو قابلیت موجب عملکرد عالی‌تر نام تجاری می‌شوند. برای بررسی این مسائل، پژوهشی برای ارزیابی شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت، دانش بازار و قابلیت‌های بازاریابی طراحی شد. اطلاعات این تحقیق، از مدیران ارشد شرکت‌های تجاری جمع‌آوری شد نتایج عمدتاً ارتباط تئوریکی فرضیه‌سازی شده‌ای را دنبال می‌کنند که بر فعالیت دانش بازار و توسعه قابلیت بازاریابی اثر می‌گذارد. جالب اینکه، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که دانش بازار از طریق قابلیت بازاریابی بر عملکرد تجاری اثر می‌گذارد. این یافته‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای در مباحثه‌ی اثر محیط رقابتی بر توسعه‌ی قابلیت داخلی شرکت، مشارکت دارند که این مسئله نشان دهنده‌ی آن است که جهت بررسی شدت رقابت صنعت، قابلیت‌های داخلی و ارتباط عملکرد شرکت، تحقیقات بیشتری نیاز است.

اریسا و همکارانش (2011)در مقاله تحت عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی : نقش تعدیل کننده محیط سازمانی و ارزش های مدیر ارشد چنین ابراز می دارد که در شرایط رقابتی در حال افزایش امروزه ، رسیدن به سطح مطلوب کارایی سازمانی علاقهی هم دانشگاهیان و هم دست اندر کاران را بسیار بیشتر جذب می کند. عوامل مؤثر بر کارایی سازمانی با اهمیت بالایی بررسی شده است.با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی سازمانی، تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی مورد سوال است. تاثیرتعیین کننده محیط سازمانی پیچیده بر روی استراتژی ای که دستیابی به سطح سازمانی را قادر می سازد می تواند نقش قابل توجهی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی را ایفا کند.تاثیر منحصر به فرد رهبران سازمانی بر استراتژی های کارایی از لحاظ ارزش هایشان مشاهده شده است. در این مطالعه ، رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی و تاثیر ثبات یا تغییر پذیری محیط داخلی و خارجی بر روی این رابطه بررسی شده است. علاوه بر این ، ارزش های خود رهبری،انگیزش ، قدرت که رهبران دارند تحقیق شده است.

ترز و همکارانش(2011) در پژوهشی با عنوان ساختار سازمانی و قابلیتهای بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط چنین می گوید که هدف این مقاله به دنبال توسعه و آزمایش مدلی مفهومی از طراحی ساختار سازمانی است که دربرگیرنده برخی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی استراتژی می باشد. این تحقیق همچنین بر آن است مفهوم میان عملکردی را در فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) و تصمیم گیری های بازاریابی از طریق اندازه گیری پراکندگی این فعالیت ها در زمینه های کاربردی در نظر بگیرد. یافته ها- مهمترین یافته این مطالعه، این بود که روابط میان سازمانی و فرآیند های میان عملکردی به مطالعه طراحی ساختار سازمانی وابسته است. چنین نتیجه گیری شد که فرآیند توسعه محصول جدید و تصمیمات بازاریابی، تاثیر مثبتی را بر قابلیت های معماری بازاریابی اعمال می کنند.نتایج نشان داد که پراکندگی فرآیندهای NPD و تصمیمات بازاریابی، توسعه قابلیت های بازاریابی را تنها در شرکت هائی که روابط میان سازمانی دارند، تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که طراحی میان سازمانی اثر ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NPD بر قابلیت¬های تخصصی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جورج و همکارانش (2012) در تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل تأثیر بازاریابی استراتژیک بر سود دهی بانک های روستایی مطالعه موردی بانک دانگمی ، چنین ابراز می داردهدف این مطالعه بررسی عواملی است که بازاریابی استراتژیک را در ارتباط با سود دهی بانک های روستایی در غنا تحت تأثیر قرار می دهد.تحقیق برای مشاهده اینکه چگونه مدیریت و کارمندان برنامه های بازاریابی استراتژیک را در ارائه خدمات کیفی برتر به مصرف کنندگان دنیال می کنند و چگونه مصرف کنندگان خدمتی را که از سوی بانک دریافت می کنند ملاحضه می نمایند، اجرا گردید. داده ها از منابع اولیه و تألیف جمع آوری شده اند. تحقیق نشان داده که بازاریابی استراتژیک بر سود دهی خدمات بانک روستایی موثر است؛ تحقیق آشکار ساخت که بانک روستایی دانگمی بازارگرا بوده و بازاریابی استراتژیک را خیلی خوب اجرا کرده است . همه کارمندان و مدیریت از فرآیندها فعالیت های بازاریابی استرتتژیک آگاه بودند.

لندیو و همکارانش (2013)در پژوهشی چنین ابراز می دارند که داشتن منابع فیزیکی و مالی کافی ابزاری در دستیابی به استراتژی بازاریابی موثر است. علاوه بر این چشم انداز مشترک و فنآوری قابلیت سنجش/پاسخ ، به توسعه استراتژی بازاریابی سازگار با محیط کمک میکند.اتخاذ چنین استراتژی به نوبه خود منجر به ایجاد مزیت رقابتی می شود که پس از آن پتانسیل برای رسیدن به بازار برتر و عملکرد مالی خوب را افزایش می دهد.

متیو (2011) در تحقیقی با عنوان درک ارتباط بین اولویت های تکنولوژیکی اهمیت بازاریابی و عملکرد شرکت : بر اساس B2B چنین می گویید که قابلیت شرکت ها به احساس نیاز و پاسخگویی به تغییرات بر اساس فن آوری، به نام فرصت های تکنولوژیکی مطرح می شود ،و اهمیت آن را برای مدیران به عنوان یک منبع برای شرکت در بازار های رقابتی بیشتر می کند. با این وجود ، اثرات دقیق فرصت های فن آوری بر عملکرد شرکت ها هنوز به طور واضح درک نشده است. علاوه بر این ، بازاریابی به عنوان یک اصل برای موفقیت و رابطه آن با تکنیک های بیان شده هنوز بطور کامل مشخص نشده است. درک این ارتباط برای مدیران بازاریابی نه تنها برای تعیین منابع سرمایه گذاری اهمیت دارد، بلکه برای نشان دادن بازخورد بازاریابی نیز مورد توجه است. این مقاله به بررسی ارتباط بین فرصت های تکنولوژیکی و عملکرد شرکت ها می پردازد. نتایج نشان می دهد که فرصت های تکنولوژیکی تاثیر مثبت بر معیارهای کلیدی کاترایی از قبیل میزان فروش، سود و ارزش بازار است. مکانیزم بازاریابی که از طریق آن رابطه فن آوری و کاراییو عملکرد مشخص می شود اهمیت زیادی دارد. در نهایت ، اهمیت تاثیر بازاریابی بر روی شرکت های B2B و تفاوت های آن با شرکت های B2C، بیان شده و اهمیت انجام فعالیت هایی برای حرکت در مسیر فن آوری برای مدیران بازاریابی در شرکت های B2B مطرح شده است.

جمع بندی و نتیجه گیری:

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید