دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : پایان نامه رشته کامپیوتر درباره WiFi
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

عنوان :
 
شبکه های بی سیم Wi-Fi
 
 
 
پژوهشگر :
سمانه آرزو مندی
 
 
 
 
استاد راهنما :
جناب آقای اعظمی
1- فصل اول
ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی…………………………………………………………………………………………. 2
1-1-1- عوامل مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
2-1-1- نصب و راه اندازی ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
3-1-1- هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
4-1-1- قابلیت اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………… 4
5-1-1- کارائی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
6-1-1- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
2-1 مبانی شبکه های بیسیم………………………………………………………………………………………………………………………. 5
3-1 انواع شبکه های بی سیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
4-1 شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد…………………………………………………………………………………………….. 8
5-1 روش های ارتباطی بی سیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-1- شبکه های بی سیم Indoor …………………………………………………………………………………………………… 9
2-5-1- شبکه های بی سیم Outdoor ……………………………………………………………………………………………….. 9
3-5-1- انواع ارتباط …………………………………………………………………………………………………………………………… 10
4-5-1- Point To point ……………………………………………………………………………………………………………… 10
5-5-1- Point To Multi Point ………………………………………………………………………………………………….. 10
6-5-1- Mesh …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
6-1 ارتباط بی سیم بین دو نقطه ……………………………………………………………………………………………………………… 10
1-6-1- توان خروجی Access Point …………………………………………………………………………………………….. 10
2-6-1- میزان حساسیت Access Point …………………………………………………………………………………………. 10
3-6-1- توان آنتن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
7-1 عناصر فعال شبکه های محلی بی سیم…………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-1- ایستگاه بی سیم………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-7-1- نقطه ی دسترسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-7-1- برد و سطح پوشش…………………………………………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم :
ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15                             ……………………………………………………………………………………………………………………………
1-2Wi-fi چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2 چرا WiFi را بکار گیریم؟ ………………………………………………………………………………………………………………. 16
3-2 معماری شبکه های محلی بی سیم………………………………………………………………………………………………………… 17
1-3-2- همبندی های 802.11……………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-3-2- خدمات ایستگاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-3-2- خدمات توزیع
………………………………………………………………………………………………………………………… 21

4-3-2- دسترسی به رسانه………………………………………………………………………………………………………………….. 22
5-3-2- لایه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
6-3-2- ویژگی های سیگنال های طیف گسترده……………………………………………………………………………………….. 24
7-3-2- سیگنال های طیف گسترده با جهش فرکانسی…………………………………………………………………………….. 25
8-3-2- سیگنال های طیف گسترده با توالی مستقیم………………………………………………………………………………… 26
9-3-2- استفاده مجدد از فرکانس…………………………………………………………………………………………………………. 28
10-3-2- آنتن ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
11-3-2- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
4-2 شبکه های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-4-1- لایه های11 . 802…………………………………………………………………………………….. 32           
5-2 Wi-fi چگونه کار می کند؟……………………………………………………………………………………………………………… 35
1-5-2- فقط کامپیوتر خود را روشن کنید ……………………………………………………………………………………………. 37
6-2 802.11 IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
1-6-2- پذیرش استاندارد های WLAN از سوی کاربران………………………………………………………………………. 42
2-6-2- پل بین شبکه ای………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-6-2- پدیده چند مسیری………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-6-2- 802.11a …………………………………………………………………………………………………………………………… 45
5-6-2- افزایش پهنای باند…………………………………………………………………………………………………………………… 48
6-6-2- طیف فرکانسی تمیزتر……………………………………………………………………………………………………………… 49
7-6-2- کانال های غیرپوشا802.11g………………………………………………………………………………………………….. 49
8-6-2- کارایی و مشخصات استاندارد 802.11g……………………………………………………………………………….. 50
9-6-2- نرخ انتقال داده در 802.11g ………………………………………………………………………………………………. 50
10-6-2- برد ومسافت در 802.11g ………………………………………………………………………………………………… 50
11-6-2- استاندارد 802.11e…………………………………………………………………………………………………………… 54
7-2 کاربرد های wifi……………………………………………………………………………………………………………………………… 54
8-2 دلایل رشد wifi………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
9-2 نقاط ضغف wifi……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

 

فصل سوم
ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 58
1-3 امنیت شبکه بی سیم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 58
1-1-3- Rouge Access Point Problem………………………………………………………………………………….. 58
2-1-3- کلمه عبور پیش فرض مدیر سیستم(administrator) را روی نقاط دسترسی و مسیریاب های بی سیم تغییر دهید.          60
3-1-3- فعال سازی قابلیت WPA/WEP……………………………………………………………………………………………… 61
4-1-3- تغییر SSID پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………. 61
5-1-3- قابلیت پالایش آدرس MAC را روی نقاط دسترسی و مسیریاب های بی سیم فعال کنید…………………. 62
6-1-3- قابلیت همه پخشی SSID را روی نقاط دسترسی و مسیریاب های بی سیم غیرفعال کنید………………… 63
2-3 چهار مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم 802.11 ………………………………………………………………………… 64
1-2-3- دسترسی آسان………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-3- نقاط دسترسی نامطلوب………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-2-3- استفاده غیرمجاز از سرویس…………………………………………………………………………………………………….. 70
4-2-3- محدودیت های سرویس و کارایی…………………………………………………………………………………………….. 71
3-3 سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم ……………………………………………………………………………………………… 72
1-3-3- WEP(Wired Equivalent Privacy ) …………………………………………………………………………… 72
2-3-3- SSID (Service Set Identifier )…………………………………………………………………………………. 73
3-3-3- MAC (Media Access Control ) ………………………………………………………………………………… 73
4-3-3- امن سازی شبکه های بیسیم…………………………………………………………………………………………………….. 73
5-3-3- طراحی شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………. 73
6-3-3- جداسازی توسط مکانیزم های جداسازی………………………………………………………………………………….. 74
7-3-3- محافظت در برابر ضعف های ساده………………………………………………………………………………………….. 76
8-3-3- کنترل در برابر حملات DoS…………………………………………………………………………………………………. 77
9-3-3- رمزنگاری شبکه بیسیم……………………………………………………………………………………………………………. 77
10-3-3- Wired equivalent privacy (WEP)…………………………………………………………………………. 78
11-3-3- محکم سازی AP ها……………………………………………………………………………………………………………… 78
4-3 قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11   ………………………………………………………………………………….. 78
1-4-3-  Authentication…………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-4-3-  Confidentiality…………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-4-3-  Integrity…………………………………………………………………………………………………………………………. 80
4-4-3- Authentication………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل چهارم
ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
1-4 تکنولوژی رادیوییWIFI ……………………………………………………………………………………………………………………. 83
2-4 شبکه Walkie_Talkie ………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-4 به کارگیری وای فای در صنعت تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………… 85
1-3-4- اشاره……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
2-3-4- پهنای باند پشتیبان …………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-4 آنچه شما نیاز دارید برای ساختن یک شبکه بیسیم……………………………………………………………………………………… 89
5-4 ترکیب سیستم Wi-Fi با رایانه………………………………………………………………………………………………………………. 90
1-5-4- وای فای را به دستگاه خود اضافه کنید……………………………………………………………………………………………. 91
2-5-4- اشاره …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-5-4- مشخصات………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
6-4 به شبکه های WiFi باز وصل نشوید……………………………………………………………………………………………………… 93
1-6-4- به تجهیزات آدرس (IP) ایستا اختصاص دهید………………………………………………………………………………… 95
2-6-4- قابلیت فایروال را روی تمام کامپیوترها و مسیریاب ها فعال کنید…………………………………………………………. 96
3-6-4- مسیریاب ها و نقاط دسترسی را در مکان های امن قرار دهید……………………………………………………………….. 96
4-6-4- در فواصل زمانی طولانی که از شبکه استفاده نمی کنید تجهیزات را خاموش کنید…………………………………… 98
7-4 آگاهی و درک ریسک ها و خطرات WIFI…………………………………………………………………………………………….. 99
1-7-4- نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
2-7-4- سخت افزار……………………………………………………………………………………………………………………………… 102
استفاده از تکنولوژی MIMO جهت افزایش سرعت WiFi زیر دریا……………………………………………………………………… 103
 
فصل پنجم
ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 105
1-5 اینتل قرار است چیپ ست Wi-Fi tri-mode بسازد…………………………………………………………………………. 105
2-5 قاب عکس وای فای ………………………………………………………………………………………………………………………… 107
1-2-5- اشاره …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3-5 بررسی مادربرد جدید ASUS مدل P5E3 Deluxe/Wifi…………………………………………………………….. 107
4-5 تراشه هایی با قابلیت ریزموج برای ارتباطات بی سیم…………………………………………………………………………… 109
1-4-5- پتانسیل بالا …………………………………………………………………………………………………………………………… 110
2-4-5- به جلو راندن خط مقدم فناوری …………………………………………………………………………………………….. 110
فصل ششم
ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 114
1-6 اشاره…………………………………………………………………………………………………………. 114
2-6 مروری بر پیاده سازی شبکه های WiMax…………………………………………………………………………………………. 115
3-6 پیاده سازی WiMAX  ………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-6 آیا وای مکس با وای فای رقابت خواهد کرد………………………………………………………………………………………. 121
ضمائم
1-7 واژه نامه شبکه های بیسیم  ………………………………………………………………………………… 124
چکیده
شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه در حدود
10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی، ارتباط روی WPAN ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و یا اصلآ به چنین تجهیزاتی نیاز ندارد. این خصوصیت راه حل هایی ساده، کارآ از نظر مصرف انرژی و ارزان برای پیاده سازی روی محدوده ی وسیعی از دستگاه ها را فراهم می کند. در این پروژه به مطالعه ی استانداردهای IEEE 802.11 (WIFI) پرداخته ایم. نرخ ارسال در این استاندارد 1مگا بیت تا 54 مگا بیت می باشد که به عنوان یک تکنولوژی شبکه پرسرعت است که بطور وسیعی در خانه ها، مدارس، کافه ها، هتل ها و سایر مکان های عمومی مانند کنگره ها و فرودگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد IEEE 802.11 در  June 1997 برای WLAN ها منتشر شد. این استاندارد شبیه استاندارد 802.3 روی Ethernet نودهای شبکه بیسم نیز توسط آدرس MAC حک شده روی کارت های شبکه آدرس دهی می شوند. در این استاندارد فقط درباره ی دو لایه ی PHY و MAC صحبت شده است. شرکت های بزرگ و معتبری همچون مایکروسافت ، اینتل سیسکو وای بی با شعار کنترل بی سیم آسان و با هدف ایجاد ارتباط بی سیم با اطمینان، با قیمت پایین و مصرف توان کم برای کاربرد های کنترلی بر طبق استاندارد های جهانی به شدت مشغول کار بر روی تکنولوژی wifi هستند .تمرکز اصلی مطالعات در این پروژه بر استانداردهای IEE 802.11 و امنیت شبکه های بیسیم است .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره WiFi
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


دیدگاهتان را بنویسید