پایان نامه رشته کامپیوتر – سخت افزار درباره CPU

 مطالب این پست : پایان نامه درباره CPU
 پایان نامه رشته کامپیوتر – سخت افزار درباره CPU  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فـهرست مطالـب

 

فصل اول: توانایی درک ساختمان CPU 1
1- ساختمان CPU ………………………………………………………………………………………… 3

1-1 آشنایی با تعریف عملیات CPU ……………………………………………………………………

3
   2- 1 آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده …………………………………………….. 4

    3-1 آشنایی با سرعت ساعت سیستم ……………………………………………………………………

5
   4-1 آشنایی با سرعت ساعت داخلی…………………………………………………………………….. 5
     4-1-1 آشنایی با سرعت خارجی سیستم …………………………………………………………… 5
5-1 آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده ………………………………………………………………… 6
   6-1 آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده……………………………………………………………………. 6
   7-1 آشنایی با خاصیت MMX در پردازنده ها ……………………………………………………… 7
   
فصل دوم: توانایی روش نصب مادربرد 8
2- توانایی روش نصب مادربرد………………………………………………………………………. 11
   1-2 شناسایی اصول بررسی لوازم روی مادربرد…………………………………………………….. 12
     1-1-2 شکاف ZIF……………………………………………………………………………………….. 12
       2-1-2 شکاف Slot1…………………………………………………………………………………….. 12
       3-1-2 معماری جامپرها و Dipswitch ها……………………………………………………… 13
       4-1-2 فن خنک کننده پردازنده ……………………………………………………………………… 14
       5-1-2 بانک های حافظه RAM ( 72 پین و 168 پین)……………………………………. 15
2-2 شناسایی اصول نصب کارت های شکاف های توسعه مادربرد……………………………. 16
     1-2-2 شکاف گسترش ISA………………………………………………………………………….. 18
     2-2-3 شکاف گسترش EISA………………………………………………………………………. 19
   3-2-2 شکاف گسترشMCI ………………………………………………………………………… 19
      4-2-2 شکاف گسترش PCI………………………………………………………………………… 20
      5-2-2 شکاف گسترش AGP ……………………………………………………………………… 20
   3-2 شناسایی اصول و روش نصب کارت I/O بر روی شکاف I/O ………………………. 21
       1-3-2 شکاف درگاههای موازی LPT و سریال COM…………………………………… 22
   2-3-2 شکاف درگاه IDE……………………………………………………………………………….. 26
   3-3-2 شکاف درگاه FDC………………………………………………………………………………. 26
   1-4-2 پایه های برق مدل AT………………………………………………………………………… 27
   2-4-2 پایه های برق مدل ATX……………………………………………………………………… 27
   3-4-2 پایه های کنترلی روی مادربرد………………………………………………………………… 28
     4-4-2 پایه های خبری …………………………………………………………………………………….. 29
   5-2 شناسایی اصول روش نصب مادربرد………………………………………………………………. 31
     1-5-2 لوازم مورد نیاز مادربرد ………………………………………………………………………….. 34
     2-5-2 محل قرارگیری مادربرد………………………………………………………………………….. 34
   6-2 شناسایی اصول روش ارتقاء Bios…………………………………………………………………. 37
     1-6-2 مفهوم و کار Bios………………………………………………………………………………… 37
   
فصل سوم : توانایی نصب و ارتقاء Case 41
3-توانایی نصب و ارتقاء Case……………………………………………………………………….. 43
   1-3 شناسایی اصول و بررسی انواع مختلف Case………………………………………………… 43
     1-1-3 مدل Desktop……………………………………………………………………………………. 43
     2-1-3 مدل Mini………………………………………………………………………………………….. 44
     3-1-3 مدل Medium…………………………………………………………………………………… 44
     4-1-3 مدل Full……………………………………………………………………………………………. 44
     5-1-3 مدل Notebook………………………………………………………………………………… 45
   
فصل چهارم : توانایی نصب صفحه کلید 46
4- توانایی نصب صفحه کلید …………………………………………………………………………. 48
1-4 شناسایی اصول کنترل کننده صفحه کلید ……………………………………………………… 49
2-4 شناسایی اصول ارکونومیک صفحه کلید ………………………………………………………… 50
3-4 شناسایی اصول بکارگیری و نصب صفحه کلید مدل Multimedia…………………. 51
   
فصل پنجم : توانایی نصب موس 53
5- توانایی نصب موس…………………………………………………………………………………………….. 55
1-5 آشنایی با لوازم مورد نیاز جهت نصب موس…………………………………………………….. 55
2-5 شناسایی نحوه کار موس………………………………………………………………………………… 55
3-5 آشنایی با موس مدل سریال…………………………………………………………………………… 56
4-5 آشنایی با موس Track ball…………………………………………………………………………. 57
5-5 آشنایی اصول به هنگام سازی برنامه راه اندازی موس…………………………………….. 57
6-5 شناسایی اصول تداخل های IRQ در موس……………………………………………………… 58
7-5 شناسایی اصول نصب موس…………………………………………………………………………… 60

ساختمان CPU
à آشنایی با تعریف عملیات CPU
à آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده
à آشنایی با سرعت ساعت سیستم
à آشنایی با سرعت خارجی سیستم
à آشنایی با سرعت داخلی سیستم
à آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده
à آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده
à آشنایی با خاصیت MMX در پردازنده

 

1- توانایی درک ساختمان CPU
 
1-1 آشنایی با تعریف عملیات CPU
CPU یا Processor اساسی ترین جزء یک کامپیوتر می باشد. CPU یک آی- سی یا تراشه یا Chilp است که از مدارات مجتمع فشرده زیادی تشکیل شده است. بعبارت دیگر مهمترین آی- سی یک کامپیوتر زیر پردازنده یا CPU آن است. محل قرار گرفتن آن روی برد داخلی و درجای ویژه ای از مادربرد قرار دارد. در سراسر جهان شرکتهای زیادی به تولید این آی- سی پرداخته اند از معروفترین آنها می توان ریز پردازنده Motorolla-Intel و AMD و Cyrix را نام برد.
ریز پردازنده ، از واحدهای گوناگونی تشکیل شده که هر واحد وظیفه خاصی را انجام می دهد. با قرار گرفتن این واحدها در کنار یکدیگر یک ریزپردازنده به صورت یک مجموعه مجتمع و فشرده تشکیل می شود. هر ریزپردازنده از واحدهای زیر تشکیل شده است.
1- واحد محاسبه و منطق (ALU)
این واحد شامل مداراتی است که می تواند محاسبات برنامه های کامپیوتری را انجام دهد. مثلاً مجموع دو عدد را بطور منطقی محاسبه می کند. ALU مخفف کلمات Artimatic -Logic – Unit است.
2- واحد کنترل CU یا Control – Unit این واحد بر واحد ورودی و خروجی حافظه های گوناگونی نظارت می کند و چگونگی ورود و خروج آنها را کنترل می کند.
3- حافظه های ثابت یا Register
هر ریزپردازنده برای جمع آوری اطلاعات نیاز به یک محل موقت دارد تا داده ها را در داخل آنها قرار داده و در مواقع لزوم از آنها استفاده نماید، که این محلهای موقت را حافظه های ثابت یا Register می گویند.
4- حافظه های پنهان یا Cache
حافظه مخفی یا Cache یک حافظه سریع است که مورد استفاده CPU قرار می گیرد.بعبارت دیگر چون سرعت عملیات CPU زیاد است لذا اطلاعات نیز باید با سرعت زیاد از حافظه اصلی خوانده و پردازش شود ، اما سرعت حافظه اصلی کمتر از سرعت CPU است، لذا خواندن اطلاعات با مکث همراه می شود، این حالت انتظار باعث کند شدن سرعت کامپیوتر می گردد. به منظور جبران این وضع از واحدی به نام Cache استفاده می کنندکه سرعت آن برابر سرعت CPU است. در نتیجه مقداری از محتویات حافظه اصلی که مورد استفاده CPU است به حافظه Cache منتقل می گردد تا در موقع خواندن و نوشتن با سرعت CPU مطابقت داشته باشد.
پردازنده های کامپیوترهای شخصی معمولاً بصورت یک مستطیل یا مربع شکل است و بر روی آن حروف و ارقامی دیده می شود.

  • نام سازنده پردازنده
  • نسل پردازنده
  • مدل پردازنده
  • سرعت پردازنده
  • ولتاژ پردازنده و شماره سریال

 
2-1 آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده
CPU از مجموع قطعات الکترونیکی مخصوصاً تراتریستورهای مختلف تشکیل یافته است. مثلاً اولین بار شرکت AMD با قراردادن 500000 تراتریستور پردازنده های K6 را با به بازار عرضه نمود. یا شرکت Intel پردازنده SL80386 را در آن 855000 تراتریستور بکار رفته و دارای 32 بیت خط حامل داخلی 16 بیت خط حامل خارجی بود به بازار عرضه نمود. همچنین شرکت اینتل پروسسورهای 80586 را که بیش از یک میلیون تراتریستور تشکیل شده بود به بازار عرضه نموده است.
 
3-1 آشنایی با سرعت ساعت سیستم
سرعت پردازنده مستقیماً روی عملکرد آن اثر می گذارد. یعنی هر چه سرعت بالا باشد تبادل اطلاعات پردازنده سریعتر است، معمولاً سرعت پردازنده بر حسب مگاهرتز بیان می شود. و برخی از سازندگان پردازنده خود را با سرعت واقعی آن نام گذاری نمی کنند بلکه سرعت آنها را بصورت مقایسه ای با پردازنده های IBM می نویسند و آن را با PR نمایش می دهند مثلاً 100PR یعنی سرعت معادل 100 مگاهرتز است و اگر علامت + در جلوی عدد نوشته شود به مفهوم این است که از سرعت نوشته شده نیز بیشتر است مثلاً +PR133 یعنی سرعت پردازنده در مقایسه با پردازنده پنتیوم 133 نیز بیشتر است.
 
4-1 آشنائی با سرعت ساعت داخلی
هر پردازنده عملیات داخلی خود را بر اساس سیگنالهای ساعت داخلی انجام می دهد. بعبارت دیگر سرعت داخل هر پردازنده تقریباً برابر همان سرعتی است که روی پردازنده ذکر شده.
1-4-1سرعت ساعت خارجی سیستم
بعضی از پردازنده ها نیاز به سیگنالهای ساعت خارجی دارند. مثلاًZ80 که قبلاً در کامپیوترهای اولیه بکار می رفت نیاز به یک سیگنال ساعت خارجی که بین صفر تا 5 ولت نوسان کند،داشت یعنی نوسان ساز را در خارج از مدار با آی سی های (TTL) مانند 7404 و یک کریستال می ساختند و بعداً وارد مدار ریزپردازنده می نمودند.
اکنون نیز همان سیستم ها برقرار است ولی با پیشرفت تکنولوژی از روشهای بهتر و مداراتی که دارای تشعشع کمتر و انرژی تلف شده کمتری می باشند استفاده می کنند مثلاً در ریزپردازندهDX4 80486 ساخت شرکت اینتل از یک سیگنال ساعت داخلی با سرعت 100 مگاهرتز استفاده شده است.
>توجه: چون سرعت پردازش در CPUها بسیار اهمیت دارد در نامگذاری کامپیوترها ضمن اسم بردن از پردازنده سرعت ساعت آنرا نیز بازگو می کنند مثلاً 100-P5 یعنی پردازنده این کامپیوتر پنتیوم (80586) و سرعت آن 100 مگاهرتز است یا P5-200/MMX یعنی پردازنده پنتیوم با سرعت 200 مگاهرتز یا تکنولوژی MMX می باشد.
 
5-1 آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده
بمنظور جلوگیری از انرژی تلف شده در پردازنده ها و کنترل توان مصرفی آنها در برنامه Setup سیستم، بخشی به نام Power management در نظر گرفته شده است. تا در زمان استفاده نکردن از کامپیوتر پس از مدت زمانی که در تنظیم Setup وجود دارد سیستم بحالت خاموش یا Reset می رود. بدیهی است بمحض استفاده از کامپیوتر مجدداً بحالت فعال درآمده و عملیات خود را انجام می دهد.
>توجه: در برنامه های NU و NC نیز گزینه های مانند Configure وجود دارد که می توان انرژی سیستم و پردازنده و مانیتور را مدیریت و کنترل نمود.
6-1 آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده
پردازنده های پنتیوم سری P54C با یک ولتاژ کار می کرد. ولی پردازنده های P55C به علت تغییر در جریان برق تغذیه کننده، تکنولژی دوگانه به کار رفته است. این پردازنده جهت کاهش حرارت به 2 ولتاژ مختلف یکی 8/2 ولت برای هسته و دیگری 3/3 ولت برای بخش ورودی/خروجی نیاز دارد.
بطور کلی یکی از تکنولوژی های تولید پردازنده ها این است که سیم کشی های درورن آن نازکتر باشند که در این صورت پردازنده به ولتاژ و جریان کمتری نیاز خواهد داشت. و همین مسئله باعث می شود که پردازنده ها با سرعت بیشتری کار کرده و گرمای کمتری تولید کنند. به همین دلیل پردازنده های با ولتاژ دوگانه طراحی شده است.ولی بخش ورودی / خروجی (I/O) به 3/3 ولت نیاز دارد که در مادربردهای جدید Soket7 بکار رفته و هر کارخانه سازنده با ولتاژهای مختلفی کار می کنند که در زیر، ولتاژ چند پردازنده مختلف بعنوان نمونه ذکر شده است.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره CPU
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *