پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

 مطالب این پست : پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
در اسناد حقوق بشر
 
 
استالد راهنما: جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود هرمیراس باوند
 
 
 
نگارش:
حسین جعفری
 
 
فهرست مطالب

صفحه

عنوان
  مقدمه
  بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
  فصل اول – مفهوم و مبنا
  گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
  گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
  فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
  گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
  گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
  گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
  بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
  فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
  گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
  گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
  گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
  گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
  گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
  فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
  فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
  گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
  گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
  فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
  گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
  گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
  گفتار سدم: حقوق ارتباطات
  ضمایم
  منابع و مآخذ
  گفتار سوم: امنیت ملی
  گفتار چهارم: نظم عمومی
  گفتار پنجم: اخلاق
  گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
  گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

 


مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیله سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینه حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *