پایان نامه کامپیوتر: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

مطالب این پست : دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر نرم افزار

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای 181 صفحه
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار
موضوع:
اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
استاد راهنما:
مهندس باقر ازقندی
نام دانشجو:
منا مستقل
 
چکیده
هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم .
در مبحث امنیت شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
برای حفظ امنیت شبکه نیاز است تا مراحل اولیه ایجاد امنیت و سیتم های عامل و برنامه کاربردی مناسب لحاظ شود .در ادامه به انواع حملات در شبکه های رایانه ای پرداخته ایم و برای افزایش امنیت در سطح شبکه به AUDITING ، کامپیوترهای بدون دیسک ،به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ویروس پرداخته ایم .
و اما روشهای تامین امنیت در شبکه که عبارتند از : دفاع در عمق ،فایروال و پراکسی که به طور کامل تشریح شده است .و در ادامه سطوح امنیت شبکه ، تهدیدات علیه امنیت شبکه ، امنیت شبکه لایه بندی شده، ابزارها و الگوهای امنیت شبکه ،مراحل ایمن سازی شبکه ، راهکارهای امنیتی شبکه ،مکانیزم های امنیتی و الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیت شبکه توضیح داده شده است .
 
 
واژه های کلیدی
امنیت ،حملات ، شبکه ، فایروال ، پراکسی ، الگو
 
فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه 2
1-1) تعاریف امنیت شبکه 2

1-2) مفاهیم امنیت شبکه

4

1-2-1) منابع شبکه

4

1-2-2) حمله

6
1-2-3) تحلیل خطر 7
1-2-4- سیاست امنیتی 8
1-2-5- طرح امنیت شبکه 11
1-2-6- نواحی امنیتی 11
فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای 13
2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری 15
2-2) وظیفه یک سرویس دهنده 16
2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز 16
2-4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز 16
2-5) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز 17
2-6) انواع حملات 18
1-2-6) حملات از نوع Dos  
2-2-6) حملات از نوع D Dos  
2-6-3) حملات از نوع Back dorr  
2-6-3-1) Back ori fice  
2-6-3-2) Net Bus  
2-6-3-3) Sub seven  
2-6-3-4) virual network computing  
2-6-3-5) PC Any where  
2-6-3-6) Services Terminal  
2-7) Pactet sniffing  
2-7-1) نحوه کار packet sniffing  
2-2-7) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه  
2-7-3) بررسی سرویس دهنده DNS  
2-7-4) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک  
2-7-5) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff  
فصل سوم ) افزایش امنیت شبکه  
3-1) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه  
3-2) خطرات احتمالی  
3-3) راه های بالا بردن امنیت در شبکه  
3-3-1) آموزش  
3-3-2) تعیین سطوح امنیت  
3-3-3) تنظیم سیاست ها  
3-3-4) به رسمیت شناختن Authen tication  
3-3-5) امنیت فیزیکی تجهیزات  
3-3-6) امنیت بخشیدن به کابل  
3-4) مدل های امنیتی  
3-4-1) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور  
3-4-2) مجوزهای دسترسی  
3-5) امنیت منابع  
3-6) روش های دیگر برای امنیت بیشتر  
3-6-1) Auditing  
3-6-2) کامپیوترهای بدون دیسک  
3-6-3) به رمز در آوردن داده ها  
3-6-4) محافظت در برابر ویروس  
فصل چهارم : انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی  
4-1) امنیت و مدل  
4-1-1) لایه فیزیکی  
4-1-2) لایه شبکه  
4-1-3) لایه حمل  
4-1-4) لایه کاربرد  
4-2) جرایم رایانه ای و اینترنتی  
4-2-1) پیدایش جرایم رایانه ای  
4-2-2) قضیه رویس  
4-2-3)تعریف جرم رایانه ای  
4-2-4) طبقه بندی جرایم رایانه ای  
4-2-4-1) طبقه بندی OECDB  
4-2-4-2) طبقه بندی شعرای اروپا  
4-2-4-3) طبقه بندی اینترپول  
4-2-4-4) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک  
4-2-5) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای  
4-3) علل بروز مشکلات امنیتی  
4-3-1) ضعف فناوری  
4-3-2) ضعف پیکربندی  
4-3-3) ضعف سیاستی  
فصل 5 ) روشهای تأمین امنیت در شبکه  
5-1) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق  
5-1-1) دفاع در عمق چیست.  
5-1-2) استراتژی دفاع در عمق : موجودیت ها  
5-1-3) استراتژی دفاع در عمق : محدوده حفاظتی  
5-1-4) استراتژی دفاع در عمق : ابزارها و مکانیزم ها  
5-1-5) استراتژی دفاع در عمق : پیاده سازی  
5-1-6) جمع بندی  
5-2)فایر وال  
1-5-2) ایجاد یک منطقه استحفاظی  
5-2-2) شبکه های perimer  
5-2-3) فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات  
5-2-4) فیلترینگ پورت ها  
5-2-5) ناحیه غیر نظامی  
5-2-6) فورواردینگ پورت ها  
5-2-7) توپولوژی فایروال  
5-2-8) نحوه انتخاب یک فایروال  
5-2-9) فایروال ویندوز  
5-3) پراکسی سرور  
5-3-1) پیکر بندی مرور  
5-3-2) پراکسی چیست  
5-3-3) پراکسی چه چیزی نیست  
5-3-4) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد.  
5-3-5) پراکسی با packet fillering state ful تفاوت دارد .  
5-3-6) پراکسی ها یا application Gafeway  
5-3-7) برخی انواع پراکسی  
5-3-7-1) Http proxy  
5-3-7-2) FTP Proxy  
5-3-7-3) PNs proxy  
5-3-7-4) نتیجه گیری  
فصل 6 ) سطوح امنیت شبکه  
6-1) تهدیدات علیه امنیت شبکه  
6-2) امنیت شبکه لایه بندی شده  
6-2-1) سطوح امنیت پیرامون  
6-2-2) سطح 2 – امنیت شبکه  
6-2-3) سطح 3 – امنیت میزبان  
6-2-4) سطوح 4 – امنیت برنامه کاربردی  
6-2-5) سطح 5 – امنیت دیتا  
6-3) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول  
فصل هفتم ) ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی  
7-1) مراحل ایمن سازی شبکه  
7-2) راهکارهای امنیتی شبکه  
7-2-1) کنترل دولتی  
7-2-2) کنترل سازمانی  
7-2-3) کنترل فردی  
7-2-4) تقویت اینترانت ها  
7-2-5) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی  
7-2-6) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران  
7-2-7) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی  
7-3) مکانیزم امنیتی  
7-4) مرکز عملیات امنیت شبکه  
7-4-1) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC  
7-4-2) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC  
7-5) الگوی امنیتی  
7-5-1) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه  

 
 
 
فهرست شکلها
 

عنوان صفحه
شکل 3-1 مجوزهای مربوط به فایل ها و دایرکتوری اشتراکی را نشان می دهد. 3
شکل 5-1 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید 3
شکل 5-2 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید  
شکل 5-3 ارتباط بین سه نوع شبکه Perimeter را نمایش می دهد.  
شکل 5-4 دو شبکه Perimeter درون یک شبکه را نشان می دهد.  
شکل 5-5 یک فایروال مستقیماً و از طریق یک خط dial – up ، خطوط ISPN و یا مووم های کابلی به اینترنت متصل می گردد.  
شکل 5-6 روتر متصل شده به اینترنت به هاب و یا سوئیچ موجود در شبکه داخل مستقل می گردد.  
شکل 5-7 فایردال شماره یک از فایر دال شماره 2 محافظت می نماید.  
شکل 5-8 یک کارت شبکه دیگر بر روی فایر دال و برای ناحیه DMZ استفاده می گردد.  
شکل 5-9 Proxy server  
شکل 5-10 logging  
شکل 5-11 Ms proxy server  
شکل 5-12 SMTP proxy  
شکل 5-13 SMTP Filter Properties  
شکل 5-14 Mozzle pro LE  
شکل 5-15 DNS proxy  
شکل 5-16    
شکل 6-1    
شکل 6-2   برقراری ارتباط VPN  
شکل 6-3 پیکربندی های IDS و IPS استاندارد  
شکل 6-4   سطح میزبان  
شکل 6-5   Prirate local Area Network  
شکل 6-6   حملات معمول  

 
 
 
فهرست جدولها
 

عنوان صفحه
جدول2-1- مقایسه تهدیدات امنیتی در لایه های چهارگانه TCP/IP  
جدول2-2- اهداف امنیتی در منابع شبکه  
جدول6-1- امنیت شبکه لایه بندی شده  
   

 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای 181 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *