مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1000)

1-7-قلمرو تحقیق91-8-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق91-9-روش پژوهش:101-10-جامعه آماری و حجم آن :101-11-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:101-12-روش گرد آوری اطلاعات :101-13-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :111-14-متغیرهای پژوهش:111-15-مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1002)

2-2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)362-2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)372-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001)382-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000)392-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد402-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)402-2-6-7- مدل دمینگ 412-2-6-8- مدل مالکولم بالدریج422-2-6-9- مدل تعالی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (989)

3-23 ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام783-24 ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت79فصل چهارم4-1 مهریه834-2 تمکین و نشوز884-2تمکین و نشوز در زرتشت944-3 نفقه94فصل پنجم :5-1 تعریف و خصوصیت‏های طلاق1035-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (990)

3-23 ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام783-24 ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت79فصل چهارم4-1 مهریه834-2 تمکین و نشوز884-2تمکین و نشوز در زرتشت944-3 نفقه94فصل پنجم :5-1 تعریف و خصوصیت‏های طلاق1035-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (993)

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی بند اول- کنوانسیون توکیو (1963) بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970) بند سوم- ادامه مطلب…

By 92, ago