پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی معدن (استخراج) پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت […]

پایان نامه معدن : سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

پایان نامه رشته معدنپایان نامه : سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTMاستاد تخصصی :جناب آقای […]